Kotva
Žákovská knížka:

Pracovní email

Odkaz na pracovní email

https://webmail.zoner.com/

Mapa webu
A
A
A

Formuláře ke stažení


Veškeré následující formuláře jsou k dispozici též v podatelně školy, tj. ve vrátnici C u paní Kleinerové.

 

ŠKOLA


Žádost o uvolnění žáka ze školní docházky
Žádost o přeložení dítěte na ZŠ Vybíralova
Žádost o přeložení dítěte do jiné třídy / skupiny
Žádost o prodloužení školní docházky
Žádost o uvolnění z vyučování předmětu tělesná výchova
Žádost o slovní hodnocení žáka
Žádost o individuální vzdělávací plán
Žádost o vrácení platby

Oznámení o přestupu dítěte

 


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Žádost o navrácení školného za školní družinu
Lístek na uvolnění žáka ze školní družiny
Zápisní lístek do školní družiny
Odhlášení žáka ze školní družiny

 ŠKOLY V PŘÍRODĚ A LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Přihláška dítěte do školy v přírodě
Důležité informace a prohlášení rodičů
Bezinfekčnost
Posudek o zdravotní způsobilosti