Kotva
Žákovská knížka:

Pracovní email

Odkaz na pracovní email

https://webmail.zoner.com/

Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení na SŠ 2022/2023


Kariérový poradce ZŠ: Mgr. Milena Kreisingerová, mkreisingerova@zsvybiralova.cz

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022/2023

 

V prvním kole přijímacího řízení lze podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání (bez talentové zkoušky).

Pořadí obou uvedených škol v obou přihláškách je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Je možno si zvolit jeden studijní obor ve dvou středních školách ale i dva studijní obory nebo odlišné zaměření jednoho studijního oboru (podle příslušného školního vzdělávacího programu) v jedné škole a to kdekoli v České republice.

 

 

Vyplněné přihlášky na střední školy obdrží žáci v naší základní škole

(stačí donést adresu školy a kód oboru)

 

 

Termíny pro podávání přihlášek na střední školy:

 

Pro obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2022

Skupina oborů Umění a užité umění, obory konzervatoří a Gymnázium se sportovní přípravou

 

Pro obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2023

 

Vyplněné a podepsané přihlášky v tištěné podobě zasílají uchazeči (jejich zákonní zástupci) do příslušného termínu doporučeně poštou oběma školám.

Přihlášky mohou být také středním školám osobně předány (je důležité si nechat potvrdit převzetí přihlášky střední školou).

 

 

Do všech maturitních oborů se povinně koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

 

Je organizována ve dvou termínech

 

V prvním stanoveném termínu ji uchazeč vykoná ve škole (oboru vzdělání, zaměření školního vzdělávacího programu), kterou má na přihlášce uvedenu jako první.

Ve druhém stanoveném termínu ji uchazeč vykoná ve škole (oboru vzdělání, zaměření školního vzdělávacího programu), kterou má na přihlášce uvedenu jako druhou.

Uchazeč tak může jednotnou zkoušku z ČJ a MA konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů zakončených maturitou, kde se jednotná zkouška povinně koná.

 

 

 

Termíny pro vykonání jednotné přijímací zkoušky:

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín 17. dubna 2023
  2. termín 18. dubna 2023

 

Čtyřleté obory vzdělávání:

  1. termín 13. dubna 2023
  2. termín 14. dubna 2023

 

 

Náhradní termín pro všechny uvedené obory:

 

  1. termín 10. května 2023
  2. termín 11. května 2023

 

 

Talentové zkoušky:

 

Ředitel střední školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví minimálně dva termíny talentové zkoušky v pracovních dnech:

Od 2. do 15. ledna 2023 pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou

Od 2. ledna do 15. února 2023 v případě oboru Gymnázium se sportovní přípravou

Od 15. do 31. ledna 2023 pro obory konzervatoří

 

 

Školní zkouška:

 

Kromě jednotné zkoušky (ČJ + MA) může střední škola vyhlásit ještě školní zkoušku.

Ředitel střední školy stanoví v prvním kole pro konání školní zkoušky minimálně dva termíny

v pracovních dnech:

Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou v období od 12. dubna do 28. dubna 2023

Pro obory zakončené výučním listem v období od 22. dubna do 30. dubna 2023

 

 

Informace k přijetí na SŠ a odevzdání zápisového lístku najdete zde.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.