Kotva
Žákovská knížka:

Pracovní email

Odkaz na pracovní email

https://webmail.zoner.com/

Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení na SŠ 2019/2020


Kariérový poradce ZŠ: PhDr. Martin Staněk, vychovnyporadce@zsvybiralova.cz


Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2019 - 2020

 

Do kdy se odevzdává vyplněná přihláška v tištěné podobě výchovnému poradci školy:

15. 2. 2020.

 

Do kdy podat přihlášku:

do 1. března 2020 na první kolo přijímacího řízení


Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou:

do 30. listopadu 2019


Kam podat přihlášku:

Přímo řediteli příslušné střední školy


Počet přihlášek na střední školy:

2

 


TERMÍNY

 

I. termíny
14. 4. 2020 – čtyřleté obory

16. 4. 2020 – šestileté a osmileté obory


II. termíny
15. 4. 2020 – čtyřleté obory

17. 4. 2020 – šestileté a osmileté obory


 

Postup při podání přihlášky na střední školu a střední odborné učiliště:

 

1. Žák odevzdá informace o zvolené škole a studijních oborech (musí být uveden přesný název a adresa školy, IZO školy, obor a kód oboru) Důležité je si určit pořadí škol - uvádí se pouze 2 školy. Odevzdá třídní učitelce. Do 15. 2. 2020.


2. Škola (výchovný poradce) vytiskne přihlášky, doplní předměty a nechá podepsat ředitele školy.


3. Připravenou přihlášku ze školy dostane žák, který si až poté zajistí potvrzení od lékaře a podpisy na přihlášce.


 

Dokumenty ke stažení:

Informace k přijímacímu řízení 2019-2020

Přihláška na střední školu - Formulář

Sdělení MŠMT k přijímacímu řízení