Kotva

Základní škola, Praha 9 - Černý Most

Vybíralova 964

198 00  Praha 9

Mapa webu
A
A
A

Organizace a provoz


Třída je v provozu denně od 7.40 hodin do 11.40 hodin.


Rodiče předávají první týden po zahájení školního roku dítě osobně učitelce v prostorách před šatnami. Asi po dvou týdnech děti odchází ze šaten do třídy samy.


Pokud bude dítě přihlášeno do školní družiny, řídí se rodiče pokyny vychovatelek ŠD a řádem školní družiny.


Školní družina zajišťuje provoz od 6.30 hodin do 17.00 hodin


Při výjimečném vyzvedávání dítěte během dopolední výuky bude dítě rodičům předáno na hlavní vrátnici.


Do přípravné třídy chodí dítě zdravé, bez známek infekčního onemocnění nebo nachlazení.


Rodiče hlásí včas všechny změny v osobních údajích dítěte během docházky do přípravné třídy. Rodiče udávají telefonické spojení, na kterém jsou během přítomnosti dítěte ve škole k zastižení.


Rodiče omlouvají nemocné dítě do 24 hodin. Možnosti: telefonicky - č. sekretariát 281 090 571 nebo e-mailem: akladivova@zsvybiralova.cz.


Strávníci, resp. rodiče/zákonní zástupci, jsou povinni odhlásit nepřítomné dítě z odběru stravy nejpozději 1 pracovní den předem do 14 hodin. Během dne je možno oběd odhlásit na další dny. Strava do nádob pro nemocného strávníka se vydává pouze první den nemoci, na další dny je nutno si obědy odhlásit. Informace o stravování domlouvají rodiče s hospodářkou školní jídelny (p. Šefránková - tel. 281 090 581 nebo e-mail: odhlaskyobedu@zsvybiralova.cz).


Rodiče mají možnost být informováni po domluvě s učitelkou o pokrocích svého dítěte, o jeho prospívání v přípravné třídě. S třídní učitelkou se rodiče domlouvají na správném postupu při výchově a vzdělávání dítěte na třídních schůzkách a v době konzultačních hodin.


V přípravné třídě pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro přípravné třídy, zaměřujeme se na smyslovou výchovu, prevenci vadné výslovnosti a specifických poruch učení, na tělesný rozvoj a další.


Program v přípravné třídě je přizpůsoben možnostem dětí, je pevný, ale zároveň flexibilní, kdykoliv je možné přizpůsobt jej aktuálním potřebám dětí.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.