Kotva

Základní škola, Praha 9 - Černý Most

Vybíralova 964

198 00  Praha 9

Nepřehlédněte
Žákovská knížka:

Pracovní email

Odkaz na pracovní email

https://webmail.zoner.com/

Mapa webu
A
A
A

Nepřehlédněte


24. 6. 2024

 

Informace školní družiny

 

V pátek 28. června bude provoz školní družiny ukončen ve 14:00 hodin.


21. 6. 2024

 

V úterý 25. června se od 16:00 uskuteční ve školní jídelně informační schůzka pro rodiče dětí přijatých do první a přípravné třídy pro příští školní rok. Vstup bude možný přes vrátnici A z átria školy.

 


19. 6. 2024

Do konce školního roku se nekonají kroužky estetiky a sportovní všestrannosti vedené paní Kadlecovou.18. 6. 2024

 

Informace školní jídelny

Důležité pokyny ke konci školního roku

Odhlašování a přihlašování obědů na příští týden bude možné provést pouze do pátku 21. června.

 


10. 6. 2024

 

Ve dnech 10. a 11. června se nekonají kroužky estetiky a sportovní všestrannosti vedené paní Kadlecovou.

 


7. 6. 2024 

Škola v přírodě - Semerink

5. A a 8.C - jsou na místě, vše v pořádku.


20. 5. 2024

 

Škola v přírodě - Harrachov

4.C a 1.D - jsou v pořádku na místě, ubytovaní a těší se na oběd.

 


15. 5. 2024 

 

Informace školní družiny

Ve školním roce 2024/2025 budou žáci ze 4. tříd přijímáni do školní družiny až podle volné kapacity. Všechny informace budou dostupné od září 2024 na webových stránkách školy.

 


13. 5. 2024 

 

Škola v přírodě - Benecko

2.C, 4.B a 5.C - jsou na místě, vše v pořádku.


3. 5. 2024 

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025 dle přidělených registračních čísel

Žáci přijatí do 1. ročníku ZŠ Vybíralova.
Žáci s uděleným odkladem školní docházky.

Žáci přijatí do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025.


16. 4. 2024

 

Nedostupnost Bakalářů

 

Vzhledem k plánované odstávce dodávek elektřiny, kterou dodavatel oznámil na sobotu 20. 4., nebude do pondělního rána dostupná elektronická žákovská knížka (Bakaláři).

 


26. 3. 2024

 

Nedostupnost Bakalářů

 

Vzhledem k plánované odstávce dodávek elektřiny, kterou dodavatel oznámil na pátek 29. 3., nebude od pátku do úterního rána dostupná elektronická žákovská knížka (Bakaláři).

 


20. 3. 2024

 

Zápis do 1. tříd školního roku 2024/2025

 

Termín zápisu: 8. a 9. dubna 2024 od 13:00 – 17:00 hod.

K případné konzultaci bude 8. dubna 2024 od 13:00 – 16:00 hod přítomna pracovnice pedagogicko - psychologické poradny pro Prahu 9.

 

Jak mám postupovat při zápisu žáka do 1. třídy?

 

1. Zapsány musí být:

 1. a) děti, které do 31. 8. 2024 včetně dosáhnou věku 6 let.
 2. b) děti, kterým byl v loňském školním roce povolený odklad,
 3. c) děti, které do 31. 8. 2024 včetně dosáhnou věku 6 let, zákonní zástupci pro ně budou žádat o odklad a přijetí do přípravné třídy.

 

2. Na webu školy www.zsvybiralova.czvyberte nabídku Pro rodiče– Zápis do 1. třídy. Zde najdete informace k zápisu a potřebné formuláře.

 

3. Vytisknete a vyplníte zápisový lístek o prvňáčkovi, své jméno a kontakt na sebe.

 

4. Pokud nemáte možnost formuláře vytisknout, můžete si je vyzvednout v podatelně školy (vchod C pod schody) každý den od 7:40 do 14:00 hod.

 

5. Pokud nežádáte o odklad, přejděte k bodu 7.

 

6. V případě, že budete o odklad povinné školní docházky žádatmusíte doložit následující:

 1. a) Potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra.
 2. b) Potvrzení pediatra, logopeda, klinického psychologa nebo jiného odborného lékaře.
 3. c) Oba dokumenty přinesete k zápisu společně s vyplněným formulářem žádosti o odklad školní docházky.
 4. d) V případě, že potvrzení nemůžete dodat rovnou s žádostí o odklad, je nutné tyto dodat do 14 kalendářních dnů od podání žádosti o odklad.

 

7. Zápis bude probíhat prezenčně v předem elektronicky rezervovaném termínu (za účasti dětí).

 

8. Následně bude zahájeno správní řízení.

 

9. Škola na základě přijatých žádostí zveřejní na svých webových stránkách seznam přijatých žáků pod jejich registračním číslem.

Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 kalendářních dnech. V písemné podobě bude založeno do spisu žáka ve škole.

 

10. Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce datovou schránkou nebo doporučeným dopisem.

 

11. Náhradní termín zápisu v případě, že se z mimořádných důvodů nemůžete zúčastnit v řádném termínu, si musíte domluvit individuálně telefonicky – 737 214 820 či emailem zastupce1st@zsvybiralova.cz do 15. 4. 2024.

 

13. Následný zápis do přípravné třídy proběhne 14. května 2024 na základě odevzdaných přihlášek při řádném zápisu v dubnu 2024.

 

14. Školní družina

V případě, že budete mít zájem umístit dítě do školní družiny, nepřehlédněte také přehled základních informací a přihlášku do školní družiny (umístěné taktéž v nabídce Pro rodiče – Zápis do 1. třídy). Vyplněnou a podepsanou přihlášku a žádanku na čipy odevzdejte při zápisu nebo nejpozději do 15. 4. 2024 do podatelny školy.

 

15. Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se budou konat 25. června 2024 v 16:00.

 

 

  Děkujeme všem za zájem o naši školu.                                             Vedení školy.

 


11. 3. 2024

 

Velký úspěch našich dětí v obvodním kole recitační přehlídky.

 

I letos se nám v obvodním kole recitační přehlídky PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ dařilo.

 

Šest žáků z prvního stupně přednášelo 6. března v Galerii 14 a všichni předvedli opravdu skvělé výkony. Posuďte sami, zde jsou výsledky I. a II. kategorie:

 

Čtyři „ČESTNÁ UZNÁNÍ s postupem“ do celopražského kola a jedno „ČESTNÉ UZNÁNÍ bez postupu“.

Jen malé vysvětlení: porota neuděluje v jednotlivých kategoriích klasická 1., 2. a 3. místa, jak jsme zvyklí z jiných soutěží, ale právě výše zmíněná „ČESTNÁ UZNÁNÍ“.

 

Dětem děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a čtyřem postupujícím dívkám přejeme mnoho úspěchů na dubnové přehlídce v sólové recitaci, kde se „utkají“ s vítězi z ostatních částí Prahy!!! 

 

Palce jim budou držet spolužáci i pedagogové smile


4. 3. 2024 

 

  Všechny žádosti v rámci Balíčku pro Pražany podané po 1. lednu 2024 byly schváleny.

 


4. 3. 2024

 

 

 

Rezervace na akci budou otevřeny od 4. 3. 8:00 do 11. 3. 12:00, nebo do obsazení všech míst zde.

 


4. 3. 2024

 

 


1. 3. 2024

 

V příštím týdnu budou pokračovat kroužky Estetiky a Sportovní všestrannosti.

Dočasně tyto kroužky povede paní Mgr. Dana Nálevková.

 


1. 3. 2024

 

Naléhavě hledáme učitele českého jazyka a dějepisu na zástup.

 


21. 2. 2024

 

Z důvodu nemoci se dnes ruší třídní schůzka třídy 6. D.

 


21. 2. 2024

 

Po dobu 14 dní je opět možné objednat si z nabídky volnočasové školní kolekce oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem e-shopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zsvybiralova/

 

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 6. 3. 2024. Tento den se e-shop uzavře, objednané zboží půjde do výroby a následně se odešle přímo k Vám. Proto neváhejte, pokud si chcete pořídit svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!

 

 


9. 2. 2024

Důležité upozornění - platby za školní družinu

Od 19. února 2024 nebudou do školní družiny přijati žáci, u kterých neevidujeme uhrazenou platbu za ŠD na 2. pololetí. Poslední termín pro zaplacení ŠD byl 8. 2. 2024.

 


2. 2. 2024

Z důvodu nemoci odpadá příští týden keramický a výtvarný kroužek.


29. 1. 2024 

 

Platba poplatku za školní družinu

Poplatek za školní družinu na 2. pololetí školního roku 2023/2024 (1500,- Kč) je nutno zaplatit do 31. ledna 2024.
 


19. 1. 2024

 

Předpokládáný čas příjezdu dětí z lyžařského kurzu je v 17:30.

 


15. 1. 2024

 

Děti dorazily v pořádku na místo konání lyžařského kurzu.

 


29. 12. 2023

 

 


29. 12. 2023

 

Po vánočních prázdninách bude vyučování zahájeno ve středu 3. ledna 2024.

 


14. 12. 2023 

Školní klub - kroužky

V příštím týdnu, tj. od 18. 12. se kroužky keramiky a výtvarné výchovy opět konají.

 


11. 12. 2023

 

Školní klub - kroužky

 

Z důvodu nemoci odpadají ve dnech 11. 12. a 12. 12. kroužky keramiky a výtvarné výchovy.

 


22. 11. 2023

 

Ředitelské volno v pondělí 27. 11. 2023

 

Ke stávce pracovníků škol ohlášené na pondělí 27. listopadu se rozhodlo připojit přibližně 75% zaměstnanců naší školy včetně většiny pracovníků školní družiny, školní jídelny a úklidu. Ředitel školy proto vyhlašuje na tento den ředitelské volno, škola zůstane pro žáky po celý den uzavřena.

 

Důvodů pro připojení se ke stávce je hned několik. Jednak je to nesouhlas se snížením platů nepedagogických pracovníků a pedagogů neučitelských profesí, kteří jsou pro chod školy nepostradatelní. Dále pak upozornit na hrozící zhoršení kvality vzdělávání pokud dojde ke snížení limitu počtu odučených hodin ve škole. Což může znamenat nutnost slučovat třídy a omezit množství hodin dělených na skupiny. A to navíc v současné situaci, kdy se školy potýkají s inkluzí a migrační vlnou.

 


15. 11. 2023

Akce ve školní družině

4. 12. 2023 od 13:45 pořádáme ve školní družině bublinkovou show. Cena představení je 70,- Kč.


14. 11. 2023

 

Přivítáme Vás ve školní jídelně, vstup vchodem u jídelny.


9. 11. 2023 

 

  Všechny žádosti v rámci Balíčku pro Pražany podané do 31. 10. 2023 byly schváleny.


25. 10. 2023

Ředitelské dny volna

Ve čtvrtek, 21. prosince a v pátek, 22. prosince 2023 jsou vyhlášeny dny ředitelského volna. Vyučování nebude. Děti půjdou do školy naposledy ve středu, 20. prosince 2023.

 

Pro případ, že by se někdo ze zákonných zástupců v těchto dnech nemohl postarat o svoje děti, bude po dobu školního vyučování otevřena pro všechny žáky improvizovaná školní družina.

Organizace:

 • V případě zájmu o umístění dítěte ve ŠD je nutné nejpozději do pátku 15. prosince 2023 kontaktovat vedoucí ŠD (737 214 821).
 • Příchod do školní družiny bude bočním vchodem J, kde bude i dočasná šatna. (Vstup vpravo za závorou z příjezdové komunikace do školní jídelny).
 • Budova bude otevřena ráno v době od 7:00 do 7:15 hodin, kdy vychovatelky převezmou děti od zákonných zástupců.
 • Během dopoledne (od 9:00 do 12:00 hodin) nemohou z provozních důvodů zákonní zástupci své děti ze ŠD vyzvedávat.
 • Nebude zajištěn oběd, kuchyně je v těchto dnech mimo provoz.
 • Vyzvedávání dětí je možné od 12:00 do 15:00 hodin.
 • Telefonní číslo do školní družiny, na které je nutno zavolat v případě vyzvednutí dítěte doprovodem, je 281 090 586. Toto číslo bude i na vstupních dveřích do ŠD v době ředitelského volna.
 • V případě jiných organizačních změn budeme informovat.

22. 10. 2023

 

Oprava sportovišť školy

 

V pondělí 9. října 2023 byla zahájena celková oprava venkovních sportovišť školy.

Přibližný rozsah: spodní asfaltové hřiště včetně povrchu a oplocení, hřiště vedle budovy gymnázia včetně oplocení, vyčištění a oplocení asfaltového hřiště u vchodu do tělocvičen, povrch, lajnování a oplocení hlavního fotbalového hřiště.

Po celou dobu rekonstrukce bude areál stavby uzavřený. Výuka TV bude stavebními pracemi omezena.

Termín dokončení je sice stanovený, avšak vše závisí především na klimatických podmínkách.

 


27. 9. 2023 

 

  Všechny žádosti v rámci Balíčku pro Pražany podané od 11. 9. do 27. 9. 2023 byly schváleny.

 


25. 9. 2023 

 

Ředitelský den

V pátek, 29. září 2023 je 1. ředitelský den volna. Děti v tento den nejdou do školy.

 


21. 9. 2023

 

Školní klub

 

V týdnu od 2. 10. 2023 bude zahájena činnost kroužků  v rámci školního klubu. Přihlášky je možné vyzvednout u vedoucích kroužků a vyplněné je třeba odevzdat na vrátnici školy do 27. 9. 2023.

 

Poplatek na celý školní rok ve výši 800,- Kč (při odhlášení je nevratný) je třeba uhradit na účet školy v následujících termínech:

 • 400,- Kč k úhradě do 15. října 2023 na 1. pololetí
 • 400,- Kč k úhradě do 15. února 2024 na 2. pololetí

U kroužků vyžadujích nákup materiálu bude vedoucí kroužku vybírat navíc příplatek  na jeho pořízení.

 

Nabízené kroužky školního klubu


19. 9. 2023 

 

Školní družina

 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny
Přehled tříd v jednotlivých odděleních ŠD

 


18. 9. 2023

 

Školní jídelna - zvýšení cen obědů

 

Připomínáme avizované zvýšení ceny jednoho oběda od 1. 10. 2023:

 1. věková kategorie 7 – 10 let      34,- Kč   celková zálohová platba měsíčně 748,- Kč
 2. věková kategorie 11 – 14         38,- Kč   celková zálohová platba měsíčně 836,- Kč
 3. věková kategorie 15 a výše      42,- Kč   celková zálohová platba měsíčně 924,- Kč

 

Je třeba navýšit nastavenou platbu již v tomto měsíci.

 


15. 9. 2023

 

Jako škola jsme si nechali vytvořit vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem e-shopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zsvybiralova/

 

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 1.10.2023. Tento den se e-shop uzavře, objednané zboží půjde do výroby a následně se odešle přímo k Vám. Proto neváhejte, pokud si chcete pořídit svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!

 


11. 9. 2023 

 

Informace školní družiny - vyzvedávání dětí

Od pondělí 11. 9. 2023 probíhá vyzvedávání dětí ze školní družiny pomocí čipů.


8. 9. 2023

  Všechny žádosti podané do pátku 8. 9. 2023 byly schváleny.


6. 9. 2023 

 

Organizace školního roku 2023/2024

 


4. 9. 2023

Informace školní družiny

Žáci ze 4. tříd, kteří mají zájem o školní družinu, se mohou přihlašovat od 5. 9. 2023 prostřednictvím vedoucí ŠD M. Löblové (tel. 737 214 821, email: druzina@zsvybiralova.cz).

 


1. 9. 2023

Organizace a konce vyučování v týdnu od 4. do 8. září

 

Souhrn informací najdete zde.

 


31. 8. 2023 

 

 

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024
Metodika pro podávání žádostí o příspěvek

Pravidla podávání žádostí - vysvětlivky pro rodiče
Formulář č. 1 - žádost o prominutí úplaty 
Formulář č. 2 - žádost o příspěvek z fondu solidarity

 


31. 8. 2023

 

Informace k zahájení školního roku najdete pod tímto odkazem.

 

Rozdělění zapsaných dětí: 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, přípravná třída.

 


28. 8. 2023

V pondělí 4. září 2023 nebude otevřena ranní školní družina. Odpolední provoz je do 17:00 hodin.

 


21. 8. 2023

 

Informace školní jídelny a školní družiny

 

1.

Všichni strávníci si musí aktivovat čip na nový školní rok = nahlásit jedním z následujících způsobů, od kdy se bude dítě stravovat:

 • přes strava.cz,
 • e-mailem na adrese odhlaskyobedu@zsvybiralova.cz,
 • telefonicky na 281 090 581 (záznamník),
 • osobně v kanceláři školní jídelny

a včas poslat platbu na září (variabilní symbol dítěte zůstává stejný).

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny:

 1. 28. 8. od 8:00 do 12:00
 2. 29. 8. od 8:00 do 12:00
 3. 30. 8. od 8:00 do 12:00a od 12:30 do 16:30
 4. 31. 8. od 8:00 do 14:00
 5. 1. 9. od 8:00 do 14:00

 

Pokud mají zákonní zástupci zájem o stravování dětí od 4. září 2023, musí svoje dítě přihlásit nejpozději do pátku 1. září 2023.

 

2. 

Vyzvedávání a prodej objednaných čipů do ŠD je možný 30. 8. 2023 od 12:30 do 16:30 hod v kanceláři vedoucí ŠD.

Zákonní zástupci musí čipy osobně vyzvednout, převzetí podepsat a zaplatit.

 


Uzavření školního hřiště

 

Na základě pravidelné kontroly školních sportovišť a výsledků shrnutých v inspekčním protokolu o stavu hřišť ZŠ Vybíralova, je provoz na školním hřišti, s výjimkou atletické dráhy, do odvolání přerušen.

 

Kontrola byla provedena firmou pro tuto činnost certifikovanou.

 


Nepřehlédněte - školní rok 2022/2023

Nepřehlédněte - školní rok 2021/2022

Nepřehlédněte - školní rok 2020/2021

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.