Kotva
Nepřehlédněte
Žákovská knížka:

Pracovní email

Odkaz na pracovní email

https://webmail.zoner.com/

Mapa webu
A
A
A

Nepřehlédněte


25. 11. 2021 

 

Rozhodnutí ředitele školy

Z hygienických důvodů přerušujeme do odvolání výuku plavání žáků 2. tříd v bazénu Hloubětín.


17. 11. 2021

 

Informace ředitele školy

 

Aktuální informace ředitele školy k dění ve škole naleznete zde.

 


4. 11. 2021

 

Informace vedení školy

 

Věnujte, prosím, pozornost organizačním informacím k průběhu testování žáků ve dnech 8. a 15. listopadu a platným hygienickým opatřením.

 


2. 11. 2021 

 

Velmi důležité:

 

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

 

věnujte, prosím, pozornost následující informaci.

Dnes, kolem deváté hodiny, byla škola bez předchozího upozornění z důvodu havárie v ulici Vybíralova odpojena od dodávky vody.

Nejsme proto schopni zajistit hygienické potřeby dětí. Nemáme možnost zajistit mytí nádobí a v důsledku toho nemůžeme zajistit vydání obědů velké části dětí.

 

 1. 1. Pokud máte možnost, vyzvedněte si děti ve škole.
 2. 2. Pokud souhlasíte s tím, aby děti z 6. až 9. tříd odešly domů před koncem řádného vyučování, napište do Bakaláře třídnímu učiteli zprávu:
 3. Souhlasím, aby moje dcera/můj syn odešel dne 2. 11. 2021 domů před koncem řádného vyučování.
 1. 3. Obědy budou vydávány do vyčerpání zásob nádobí.
 2. 4. Ostatní žáci obdrží oběd do krabičky, kterou si mohou odnést domů.

 

Vedení školy

 


22. 10. 2021

 

Informace ředitele školy

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

hygienická situace se všude komplikuje a stejně tak i u nás. Jen za včerejší den muselo do karantény 49 dětí a 1 zaměstnanec. Zcela jistě dojde k zpřísňování opatření, objevují se doporučení.

Dnešní informací Vám chci zpřesnit, jak budeme postupovat v příštím týdnu (Od 25. října do 31. října):

 

1. Vyhlašovat doporučené ředitelské dny volna na pondělí 25. a úterý 26. října nebudu, děti mohou jít do školy.

První informace o doporučení se objevila ve středu večer, nepovažuji čas, který jste dostali na zajištění si péče především o malé děti za dostatečný.

Školní docházka je povinná, mohou však přijít zdravotní problémy, rodinné důvody apod. a kvůli nim se dítě nemůže vyučování zúčastnit. Pokud takovou nepřítomnost včas omluvíte, není problém.

 1.  

2. Všichni vyučující mají nařízeno, aby se v pondělí a v úterý věnovali opakování, nikoliv probírání nové látky.

 

3. Všichni vyučující mají nařízeno, aby případnou nepřítomnost dětí v pondělí a úterý omluvili.

 

4. Tyto dva dny zároveň využijeme k nácviku zadávání a plnění úkolů s pomocí Google učebny (GU). Všechny případné úkoly se v nich objeví.

Učivo, které bude v pondělí a úterý ve škole opakováno, bude zapsáno v Bakalářích. Nepřítomní žáci si učivo procvičí doma.

 

 

Mgr. Jaroslav Šupka, ředitel školy

 


19. 10. 2021 

 

Vážení rodiče,

 

byli jsme požádáni Městskou částí Praha 14 o předání následující informace a dotazníku:

 

průvodní dopis MČ

dotazník k vyplnění

 


5. 10. 2021

 

Výsledky voleb do Školské rady ZŠ Vybíralova

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

chtěl bych Vás informovat o výsledku voleb zástupce zákonných zástupců do Školské rady ZŠ Vybíralova.

 

1. Ze všech navržených kandidátů s kandidaturou souhlasilo 7 rodičů.

2. Z rozdaných hlasovacích lístků se vrátilo 34%.

3. Nejvíce hlasů, 148, obdržel pan Mgr. Jan Maršálek.

4. Druhý nejvyšší počet hlasů, 117, získala paní PhDr. Zuzana Vránová.

5. Oba výše uvedení rodiče budou v následujících 3 letech  zastupovat všechny zákonné zástupce žáků naší školy ve školské radě.

 

Děkuji za účast a ochotu spolupracovat.

 

Mgr. Jaroslav Šupka, ředitel školy

 


2. 10. 2021

 

Informace ředitele školy

 

Věnujte pozornost informacím ředitele školy ke změnám, které právě probíhají, nebo budou v nejbližší době zahájeny v naší škole. Zároveň v textu naleznete odpovědi na některé otázky, které zazněly během třídních schůzek.

Připojujeme také tabulku k organizaci příchodů žáků na obědy po dobu první etapy rekonstrukce školní jídelny. 

 


1. 10. 2021

 

Upozornění školní jídelny

 

Prosíme rodiče, zákonné zástupce, aby zkontrolovali a případně upravili odesílání plateb za stravné svých dětí. Platba musí být provedena vždy s dostatečným předstihem tak, aby na účtu školní jídelny byla před začátkem každého nového měsíce.

Zároveň zkontrolujte na www.strava.cz, že jsou obědy řádně přihlášeny na konkrétní dny.

Od pondělí 4. 10. 2021 všem žákům, kteří nebudou mít zaplacené stravné na říjen, již nebude vydán oběd.

 


24. 9. 2021

 

Ředitelské volno

 

V pondělí 27. 9. 2021 je ředitelské volno (odstávka vody, stavební úpravy v kuchyni). Děti zůstávají doma. V úterý je státní svátek a vyučování pokračuje od středy 29. 9. 2021.

 


24. 9. 2021

 

Informace školní jídelny

 

Od 24. 9. 2021 začíná rekonstrukce školní jídelny. Po celou dobu probíhající rekonstrukce bude jídelna z kapacitních důvodů vařit pouze jeden oběd.

Obědy č. 2 ve dnech 29. – 30. 9. 2021 budou automaticky změněny na oběd č. 1. V případě nevyhovujícího oběda je nutné oběd odhlásit.

 


17. 9. 2021

 

Informace ředitele školy

 

Vážení rodiče, vážení zvolení zástupci jednotlivých tříd,

 

naše následné setkání po třídních schůzkách se uskuteční v náhradním termínu, až poté, kdy bude jasná snad definitivní organizace nejbližších měsíců. O formě a termínu budeme informovat.                    

 

Téměř s jistotou budeme nuceni přistoupit k řadě změn, v důsledku předpokládaného zahájení stavebních úprav v budově E (tělocvičny, jídelny, kuchyně) a budování některých nových odborných učeben.

 


11. 9. 2021

 

Organizační opatření platná od 13. 9. 2021

 

Dne 10. 9. 2021 skončila platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravovalo provoz škol a testování žáků na počátku školního roku. Zde můžete najít nová pravidla pro organizaci vzdělávání od 13. 9.

 


9. 9. 2021 

 

Od 9. 9. 2021 jsou v provozu všechna oddělení školní družiny včetně oddělení pro žáky 4. tříd.

 

Všechny potřebné informace najdete v sekci Školní družina a také na nástěnce ve vrátnici A (atrium školy).

 

Informace k vyzvedávání dětí ze školní družiny

 


6. 9. 2021

 

Od úterý 7. září bude probíhat výuka dle rozvrhů tříd.

 

Doplněné informace k organizaci výuky ve dnech 7. - 10. září.

 

Informace k organizaci školního roku (termíny prázdnin, třídních schůzek, konzultací, naplánovaných ředitelských dnů, ...) najdete zde.

 


3. 9. 2021

 

Informace k zahájení školního roku - 3. část

 

Zde přinášíme informace k organizaci školního roku ve dnech 6. - 8. září.

 


2. 9. 2021

 

Informace školní družiny

Ve dnech 6. 9. a 7. 9. 2021 je možné přihlašovat do školní družiny žáky 4. tříd.

 


1. 9. 2021

 

Informace k zahájení školního roku - 2. část

 

Organizaci vyučování ve dnech 2. a 3. září naleznete v následujícím souboru. V těchto dnech budou děti se svými třídními učiteli a budou jim rozdány učebnice.

 


30. 8. 2021

Rozdělení prvňáčků a žáků přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

 


30. 8. 2021

 

Informace k zahájení školního roku

 

1. část informací k zahájení školního roku, která se týká organizace 1. zářijového dne naleznete zde.

 

Opětovně upozorňujeme, že dne 1. září školní kuchyně nevaří.

 

Obecné informace k provozu školy, školní družiny a školního stravování přinášíme zde.

 


25. 8. 2021

 

Informace k provozu školy, školní družiny a školní jídelny

 

budou zveřejněny v pondělí 30. 8. 2021.

 

Zápis žáků 4. tříd do školní družiny proběhne v týdnu od 6. do 10. září. Informace budou zveřejněny na stránkách školy.

 


23. 8. 2021

 

Informace školní jídelny

 

Všichni strávníci si musí aktivovat čip na nový školní rok = nahlásit jedním z následujících způsobů, od kdy se bude dítě stravovat

 1.    a) přes strava.cz
 2.    b) e-mailem na adrese odhlaskyobedu@zsvybiralova.cz
 3.    c) telefonicky na 281 090 581 (záznamník)
 4.    d) osobně v kanceláři školní jídelny

a včas poslat platbu na září (variabilní symbol dítěte zůstává stejný).

 

1. 9. 2021 se nevaří.


Úřední hodiny kanceláře školní jídelny - přípravný týden

V úředních hodinách je také možno přihlásit nového strávníka a zakoupit čip.

 


28. 6. 2021

 

Provoz školní družiny bude dne 30. 6. ukončen ve 13:00 hodin.

 


24. 6. 2021

 

Změny konce vyučování a výdeje obědů

 

Pro závěrečné dny školního roku (25. - 30. června 2021) jsou z organizačních důvodů upraveny konce vyučování a doby výdeje obědů. Informace naleznete v zde.

 

 


14. 6. 2021

 

Informace školní družiny

 

1. Vyúčtování a případné vracení plateb za 2. pololetí školního roku 2020/2021 se uskuteční v červnu 2021.

2. Nábor zájemců o ŠD budoucích žáků 4. ročníku bude probíhat v září 2021.

 


19. 5. 2021

Omezení přístupu do atria školy

 

Od 24. května bude z důvodu probíhajících stavebních prací uzavřen průchod do atria školy mezi ZŠ  (budova D) a gymnáziem.

 

Příchod do atria bude možný pouze průchodem mezi budovami D a C (pod schodištěm vlevo směrem od mateřské školky).17. 5. 2021

Zveřejnění výsledků zápisu 202116. 5. 2021

 

Informace ke vzdělávání od 17. května 2021

 

Od pondělí 17. května se vzdělávají všechny děti prezenčně podle kompletního rozvrhu uvedeného v Bakalářích. Děti zapsané do družiny již budou ve svých odděleních.

 

Podrobné organizační informace naleznete zde.

 


1. 5. 2021

 

Informace ke vzdělávání od 3. května 2021

 

Podrobné organizační informace naleznete zde.

 


30. 4. 2021

 

První informace ke vzdělávání od 3. května 2021

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

 

na základě včerejšího rozhodnutí Vlády ČR se rotačně vrátí do školy i děti druhého stupně. Proto:

 

1.     Rotace tříd prvního stupně pokračuje dle stávajících pravidel z 12. dubna. I zde dojde k některým úpravám, např. k dílčí úpravě konců výuky v 5. ročnících, testování dětí, organizaci tělesné výchovy, ...

 

2.     V příštím týdnu (podle kalendáře sudém), tzn. od 3. května do 7. května se ve škole budou prezenčně vzdělávat také tyto třídy z druhého stupně:

 

6.A,  6.B,  7.A,  8.B,  8.C,  9.C

 

Sledujte proto web školy i Bakaláře, další informace, upřesňování i organizační opatření připravujeme a budou následovat.

 

Vedení školy

 

 


22. 4. 2021

 

Testování od 26. 4. 2021

 

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, děti,

výuka v příštím týdnu bude organizována stejně, jako v týdnu současném a minulém. V pondělí, 26. dubna přijdou do školy děti, které se vyučují v lichém týdnu.


Stejné však nezůstávají od pondělí používané testy.
Dosavadní testy LEPU MEDICAL nahradí testy Singclean. Jejich aplikace je poněkud odlišná.
Testování bude opět probíhat v šatnách pro děti s doprovodem a ve třídách pro ostatní.

 

Jak budou testy Singclean aplikované můžete vidět ve videu zde.

Doplňující informační leták můžete vidět zde.

 

Vedení školy

 
 

12. 4. 2021

 

Postřehy k testování

 

Vážení rodiče, milé děti, vážení zákonní zástupci,

na následujících řádcích bych se chtěl s Vámi všemi podělit o nejčerstvější informace z dnešního návratu části dětí do školy.

Nebylo možné nevnímat napětí, které např. díky řadě dezinformací nejen na sociálních sítích kolem návratu žáků panovalo.

Pokud Vás zajímá, jak vše probíhalo a dopadlo, pak si přečtěte několik následujících řádků.

 

Velké poděkování patří většině z Vás. Bylo vidět, že mnoho rodičů dětem situaci vysvětlilo a ze zašťourání v nose nedělalo bubáka.

Děti nevypadaly stresovaně, nezaznamenali jsme téměř žádný problém, nepotkali jsme žádné plačící dítě, nikdo z učitelů, asistentek, z rodičů, vychovatelek ani provozních zaměstnanců nás neinformoval o něčem, co by si zasluhovalo větší pozornost.

Věřím, že mohu napsat, že celé testování proběhlo hladce, i když nepředpokládám, že úplně všichni jásali.

Nejpozději druhou vyučovací hodinu už se ve všech třídách děti učily.

 

A výsledek?

Věřím, že deklarovaná kvalita použitých antigenních testů, odpovídá předpokládaným požadavkům na ně kladeným. Nejsem úplným zastánce chytání akvarijních rybiček volejbalovou sítí, někdy mi to přijde málo efektivní.

Samotné testování probíhalo buď v přítomnosti rodičů s dětmi (měli jsme připraveno dostatek testovacích míst v šatnách), nebo ve třídách s pasivní pomocí kolegyň učitelek, asistentek a vychovatelek. Jedná se o samotestování.

Každá přítomná třída měla a zatím bude mít vyhrazeny dvě učebny, dostatečná vzdálenost mezi dětmi při testování proto může být zajištěna.

Všichni dnes přítomní byli negativní.

 

Děkuji za statečnost dětem, děkuji za zachování chladné hlavy naprosto drtivé většině Vás dospělých, děkuji paní asistentkám, vychovatelkám, učitelkám i provozním zaměstnancům, děkuji svým zástupkyním ředitele.

Přístup Vás všech pomohl k hladkému návratu dětí do školy.

 

Jaroslav Šupka, ředitel školy

 

 


Vyjádření MŠMT k dezinformacím o testování ve školách naleznete zde.

 


 

10. 4. 2021

 

Vzdělávání od 12. 4. 2021

 

Organizační informace ke vzdělávání od 12. 4. najdete zde.

 

Informace MŠMT k testování naleznete zde.

 

Odpovědi MŠMT na nejčastější dotazy ke školství a koronaviru jsou k nahlédnutí zde.

 

Instruktážní materiály k testování LEPU testy najdete zde.

 

Informace ČSSZ k ošetřovnému naleznete zde.

 

 


8. 4. 2021

 

Návrat dětí do školy

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

včera ráno do datové schránky školy dorazily pokyny k návratu dětí do školy. Na bezmála stu stranách jsou upřesněné některé bývalé pokyny, doplněné o řadu lahůdek, které by měly zvýšit bezpečnost dětí při pobytu ve škole.

Zde naleznete úvodní informace k organizaci.

Další upřesňující informace budou následovat. Vše zveřejníme na webu a v Bakalářích.

 

Vedení školy

 


6. 4. 2021

 

Venkovní celoroční hra

 

Třicet ulic Černého Mostu nese název se jmény letců RAF. Jedna z nejdelších a nejklikatějších je ulice Bryksova a právě na ní vznikl projekt unikátní celoroční hry pod názvem "Útěky Josefa Brykse".

Na šesti stanovištích se hráči dozví o složitých životních úskalích hrdinného pilota RAF a čekají na ně zábavné úkoly.

Jelikož je hra venkovní, je možné ji hrát i se současnými epidemiologickými opatřeními. Doporučujeme ji v rámci výuky žákům, kteří mohou hrát samostatně, či s rodiči. Splnění úkolu se pozná snadno – pokud bude žák mít poklad, hru prošel.

Děj spadá do období druhé světové války a hra je tak vhodná pro žáky 5. a 9. tříd, kde se toto téma v rámci vlastivědy či dějepisu probírá. 

 

Kompletní informace ke hře naleznete na www.plecharnacernymost.cz či na sociálních sítích Plechárny Černý Most.

 


19. 3. 2021

 

Zápis do 1. tříd školního roku 2021/2022

 

Termín zápisu: 6. dubna 2021.

 

Jak mám postupovat při zápisu žáka do 1. třídy?

 

1. Zapsány musí být:

a) děti, které do 31. 8. 2021 včetně dosáhnou věku 6 let.

b) děti, kterým byl v loňském školním roce povolený odklad,

c) děti, které do 31. 8. 2021 včetně dosáhnou věku 6 let, zákonní zástupci pro ně budou žádat o odklad a o přijetí do přípravné třídy.

 1.  

2. Na webu školy www.zsvybiralova.cz vyberte nabídku Pro rodičeZápis do 1. třídy. Zde najdete informace k zápisu a potřebné formuláře.

 

3. Vytisknete a vyplníte zápisový lístek o prvňáčkovi, své jméno a kontakt na sebe.

 

4. Pokud nemáte možnost formuláře vytisknout, můžete si je vyzvednout ve vrátnici A (uvnitř atria školy), vždy v pondělí a ve středu od 7:00 do 9:00 a poté od 12:00 do 14:00 hod.

 

5. Pokud nežádáte o odklad, přejděte k bodu 7.

 

6. V případě, že budete o odklad povinné školní docházky žádat, musíte doložit následující:

a) Potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra.

b) Potvrzení pediatra, logopeda, klinického psychologa nebo jiného odborného lékaře.

c) Oba dokumenty doručíte škole společně s vyplněným formulářem žádosti o přijetí dle bodu

d) V případě, že potvrzení nemůžete dodat rovnou s žádostí o přijetí, je nutné tyto dodat do 14 kalendářních dnů od odeslání žádosti o přijetí.

 

7. Do školy doručte:

a) vyplněný a podepsaný zápisový lístek,

b) a kopii rodného listu dítěte.

 

Lze tak učinit následujícími způsoby:

a) Elektronicky do 6. dubna 2021:

E-mail musí obsahovat platný elektronický podpis zákonného zástupce. 

b) Fyzicky (nutno formulář vytisknout a podepsat!):

 • Poštou(doporučeně) na adresu:

ZŠ, Vybíralova 964/8 Praha 9 – Černý Most, 198 00, s podacím razítkem nejpozději 6. dubna 2021.

 • Osobně v den zápisu v předem rezervovaném termínu.

 

8. Následně bude zahájeno správní řízení.

 

9. Škola na základě doručených žádostí zveřejní na svých webových stránkách seznam přijatých žáků pod jejich registračním číslem.

Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 kalendářních dnech. V písemné podobě bude založeno do spisu žáka ve škole.

 

10. Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce doporučeným dopisem.

 

11. Náhradní termín zápisu v případě, že se z mimořádných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, je stanoven na 20. dubna 2021.

 

12. Následný zápis do přípravné třídy proběhne 11. května 2021.

 

13. Školní družina

V případě, že budete mít zájem umístit dítě do školní družiny, nepřehlédněte také přehled základních informací a přihlášku do školní družiny (umístěné taktéž v nabídce Pro rodičeZápis do 1. třídy). Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte při zápisu.

 

 Děkujeme všem za zájem o naši školu.

 

 Vedení školy.

 


11. 3. 2021

 

Úprava termínů jednotné přijímací zkoušky

 

MŠMT vydalo informaci k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky.

 


8. 3. 2021

 

Upozornění na uzavírku chodníku

 

Z důvodu výkopových prací a provádění nových povrchů bude uzavřen chodník mezi ZŠ a MŠ Vybíralova . Pro orientaci můžete nahlédnout do mapy – červeně zvýrazněné úseky budou uzavřeny v první etapě prací, ve druhé etapě bude chodník uzavřený celý, tzn. červeně i modře zabarvený úsek.

 

Termíny uzavírky chodníku:

 

1. etapa – 8. 3. až 14. 3. 2021

2. etapa – 14. 3. až 5. 4. 2021

 


4. 3. 2021

 

Organizace vzdělávání od 8. března 2021

 

Vážení rodiče, děti, zákonní zástupci,

 

chceme Vás informovat o organizaci vzdělávání v březnu.

 

1. Distanční vzdělávání:

 1. a) 0., 1., 2. třídy se budou vyučovat tak, jako v listopadu, dle pokynů třídních učitelů, kteří Vás osloví prostřednictvím emailů, Bakalářů nebo SMS.
 2. b) 3. – 9. ročníky budou pokračovat dle stávajících pravidel.

2. Školní stravování:

 1. a) V době distančního vzdělávání bude školní kuchyně, pokud provozní podmínky dovolí, vařit.
 2. b) Obědy budou vydávány od 12:00 – 14:00 hod, přes výdejní okénko (vstup J), do krabiček zajištěných školou.
 3. c) V případě, že děti nebudou od 8. března obědy odebírat, musí zákonní zástupci obědy odhlásit do pátku, 5. března 2021.

3. Přístup do školy k vyzvedávání a odevzdávání úkolů:

 1. a) Vstup vrátnice A (z atria)
 2. b) Provozní doba:

                      pondělí a středa,

                      7:00 – 9:00 a 12:00 – 14:00 hod.

 1. c) Vstup třetím osobám za jiným účelem je do budovy zakázaný.

4. Mimořádné situace, opatření, další informace:

 1. a) Pokud mají žáci z 0. až 2. ročníků věci potřebné k výuce ve škole, prosíme, domluvte si jejich vyzvednutí a předání s třídním učitelem.
 2. b) Sledujte, prosím, Bakaláře. Aktuální informace někdy přicházejí nečekaně.
 3. c) Podle nových pravidel již škola nevystavuje potvrzení o uzavření k ošetřovnému. Bližší informace naleznete na webu ČSSZ.

 


1. 3. 2021

 

Spádové MŠ a ZŠ pro děti rodičů z Integrovaného záchranného systému

 

Spádové MŠ a ZŠ pro děti rodičů z Integrovaného záchranného systému budou fungovat. Aby tam dítě mohlo chodit, musí zákonný zástupce požádat zaměstnavatele, aby danou osobu nahlásil na MHMP (Magistrát hl. m. Prahy). Ten pak určí seznam dětí, které do příslušné MŠ nebo ZŠ budou docházet. Jiná cesta není. Rodič nemůže přivést dítě ráno do MŠ či ZŠ, aniž požádá zaměstnavatele a ten MHMP. Pokud nebudou mít ředitelky dítě v seznamu od MHMP, takové dítě nepřijmou.

 

Spádová ZŠ pro Prahu 14: ZŠ Bří Venclíků.

 


1. 3. 2021

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

 

Pro zobrazení informací klikněte zde

 


25. 2. 2021

 

Od 25. 2. 2021 nabývá účinnosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 

 

Informace týkající se škol a školských zařízení jsou ke stažení zde.

 


28. 1. 2021

 

Vysvědčení za I. pololetí 2020/2021

 

Děvčata, kluci, vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

aktuální epidemická situace nám nedovoluje, abychom se mohli potkávat ve škole.

S výjimkou dětí z přípravné třídy, ti dostanou diplom, prvňáčků a druháčků, kteří si výpis vysvědčení převezmou ve škole, proto musíme pro všechny ostatní děti nahradit tradiční způsob osobního předání výpisu pololetního vysvědčení za jinou, elektronickou formou.

 

Pololetní klasifikaci lze pohodlně zobrazit v elektronické žákovské knížce nebo v mobilní aplikaci Bakaláři OnLine. Návod na zobrazení pololetní klasifikace oběma způsoby naleznete zde:

 

V pátek, 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny, výuka nebude probíhat, stejně jako nebude v provozu ŠJ ani ŠD. 

 


19. 1. 2021

 

Důležité upozornění

 

Od středy, 20. ledna 2021 bude z důvodu probíhajících stavebních a terénních úprav od 8:30 hod uzavřen celý prostor před školou (budova C, D, pozemek), včetně chodníku přiléhajícímu k plotu mateřské školky, který spojuje ulici Vybíralova a ul. Kpt. Stránského.

 

2.    Ve středu, 20. ledna bude od 8:30 hodin možný přístup do budovy výhradně, průchodem u gymnázia a dále šatnou A od ulice Kpt. Stránského.

 

3.    Ve čtvrtek a v pátek proto děti budou muset přicházet a odcházet do a ze školy výhradně šatnou A a vstupem do atria u gymnázia.

 

4.      Přístup do budovy i chodník bude uzavřený do neděle, 24. ledna 2021.

 


15. 1. 2021

 

Individuální doučování žáků

 

Vážení zákonní zástupci,

 

chceme nabídnout dětem více možností pracovat individuálně s vyučujícími a doplnit si tak znalosti nebo dovednosti potřebné ke zvládání učiva.

 

1. Každý vyučující proto navrhnul termíny, kdy bude dětem k dispozici pro doučování.

 

2. V Bakalářích – Komens najdete odkaz pro sdílení tabulky s termíny, kdy se jednotliví učitelé doučování v příštím týdnu budou věnovat.

 

3. V případě, že distanční výuka bude pokračovat, bude pokračovat i individuální doučování dětí a termíny na další období včas vyvěsíme.

 

4. Protože se ve škole nejen mezi dětmi, ale i zaměstnanci v několika případech objevil COVID-19, bude většina doučování realizována individuálně online synchronně, tzn., v kontaktu bude pouze Vaše dítě a Vámi vybraný učitel, avšak prostřednictvím počítače.

 

5. Ve chvíli, kdy se epidemiologická situace ve škole zlepší a pokud bude distanční výuka pokračovat, umožníme jednotlivým dětem, zapsaným ke konzultacím ve stanovený čas návštěvu Vámi vybraného učitele ve škole.

 

6. Proto, pokud chcete své dítě přihlásit ke konzultaci k některému učiteli na příští týden, vepište do vybraného okénka ve sdílené tabulce jméno Vašeho dítěte.

 

7. Prosíme o dodržení termínu rezervování nejpozději do 14:00 hod na následující den.

 

8. Je vhodné, aby žák měl připravený konkrétní dotaz, v čem by chtěl pomoci.

 

9. V případě, že se nemůžete nebo nestihnete přihlásit včas, kontaktujte příslušného vyučujícího.

 

Vedení školy


12. 1. 2021

 

Platba za ŠD pro žáky 3. a 4. tříd

 

Platba za ŠD za 2. pololetí pro žáky 3. a 4. tříd se uskuteční až po jejich nástupu do školy.

Prosím, neposílejte zatím peníze za ŠD na účet školy.

 


4. 1. 2021

 

Úprava času pro vyzvedávání úkolů

 

Rozšířili jsme možnost osobního vyzvedávání úkolů pro distanční výuku na pondělí až pátek, mezi 8:30 a 16:30 na vrátnici A.

 


1. 1. 2021

 

Organizace výuky od 4. 1. 2021

 

Od pondělí 4. 1. 2021 se navrací k prezenční výuce pouze děti z příravné třídy a 1. a 2. tříd. Žáci 3. - 9. ročníků jsou od tohoto dne vzděláváni distančním způsobem. Věnujte prosím pozornost informacím k organizaci výuky.

 


Vážení rodiče, děti, přátelé školy,

 

přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků stejně jako plnění všech Vašich přání v průběhu celého roku 2021.

 


17. 12. 2020

 

Vánoční prázdniny

 

Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné.  (uveřejněno na webu MŠMT)

 


13. 12. 2020

 

Pozitivní výsledek testu

 

Během víkendu jsme byli informováni rodiči, že jejich dítě, žák školy, byl pozitivně testovaný na COVID-19. Rodiče spolužáků jsme informovali prostřednictvím Bakalářů. Čekáme na pokyny hygieniků.

 

 


10. 12. 2020

 

Dotazy z třídních schůzek

 

Během třídních schůzek zazněla řada dotazů. Odpovědi na některé z nich mohou být zajímavé pro více rodičů, proto jejich souhrn přinášíme v následujícím dokumentu.

 


2. 12. 2020

 

Od 2. 12. je opět přístupný vchod C, zatím pouze od schodiště.

 

 


28. 11. 2020

 

Vzdělávání od 30. listopadu 2020 (2. část organizačních pokynů)

 

Druhá část pokynů je k dispozici pod tímto odkazem. Rozvrhy budou upraveny a k dispozici během neděle na Bakalářích.

 


25. 11. 2020

 

Vzdělávání od 30. listopadu 2020 (1. část organizačních pokynů)

 

Všeobecné informace k částečnému zahájení prezenčního vzdělávání od 30. 11. 2020:

 

a) Presenční vyučování bude pokračovat pro děti přípravné třídy, 1. a 2. ročníků.

 

b) Denní presenční vyučování bude zahájeno pro děti 3. až 5. a 9. ročníků

 

c) Žáci 6.C, 6.D, 7.B, 7.C a 8.A se od 30. 11. v lichých týdnech vzdělávají presenčně.

 

d) Žáci 6.A, 6.B, 7.A, 8.B a 8.C se od 30. 11. v lichých týdnech vzdělávají distančně.

 

e) Žáci 6.C, 6.D, 7.B, 7.C a 8.A se od 30. 11. v sudých týdnech vzdělávají distančně.

 

f) Žáci 6.A, 6.B, 7.A, 8.B a 8.C se od 30. 11. v sudých týdnech vzdělávají presenčně.

 

g) 30. listopadu je první den lichého týdne.

 

h) Pro děti, které se vyučují distančním způsobem, je zajištěn výdej obědů přes okénko.

 

i) Žáci, kteří se vzdělávají presenčně, se mohou stravovat ve školní jídelně.

 

j) Je proto nutné, aby zákonní zástupci svoje děti ke stravování přihlásili do pátku, 27. 11., 14:00 hod.

 

k) Obědy - distanční výuka:

 • čas výdeje obědů hod 14:00 – 14:30 hod
 • do hygienických jednorázových nádob zajištěných školou (Minimalizujeme tak v oblasti stravování možnost zanesení infekce.)
 •  

l) Větrání učeben: 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min. Upozorňujeme na nutnost teplejšího oblečení.

 

m) Důležité upozornění na fakt, který ovlivňuje všechna další organizační opatření školy: Škola musí zachovat homogenitu skupin, děti z různých tříd nelze slučovat a možnosti nejsou nekonečné.

 

 


22. 11. 2020

 

Třídní schůzky

 

Vážení zákonní zástupci,

 

rádi bychom vás pozvali k online třídním schůzkám, které proběhnou podle rozpisu ve dnech 24. – 26. 11. v podvečerních hodinách. Ke schůzce se budete mít možnost připojit přes Google účet dítěte v kurzu třídnická hodina. Případné dotazy lze během schůzky pokládat pomocí mikrofonu, nebo písemně prostřednictvím chatu.

 

Schůzky 9. tříd navštíví také karierní poradkyně, aby informovala o přijímacím řízení na střední školy.

 


19. 11. 2020

 

Změna délky výdeje obědů pro děti, které se vzdělávají distančně

 

Od 20. 11. je výdej obědů pro žáky vzdělávající se distančně prodloužen. Vyzvednutí oběda je možné mezi 13:00 a 14:00 hod.

 


18. 11. 2020

 

Důležité!!!

 

K dnešnímu dni se uvolnilo na naší škole místo vychovatelky ve školní družině. Případné zájemce prosíme, aby kontaktovali ředitele školy.

 


17. 11. 2020

 

Prezenční výuka od 18. 11. 2020

 

Od středy 18. 11. se navrací k prezenční výuce děti z příravné třídy a 1. a 2. tříd. Věnujte prosím pozornost informacím k organizaci výuky.

 


16. 11. 2020

 

Obnovení provozu školní jídelny

 

Od středy 18. 11. 2020 je obnoven provoz školní jídelny. Je nutné, aby zákonní zástupci žáků přípravné třídy, 1. a 2. ročníku přihlásili dětem obědy do středy 8:00 hodin.

 


12. 11. 2020

 

Předpokládaný termín obnovení provozu školní jídelny je 18. 11. 2020. Informace bude ještě upřesněna.

 

 

Informace MŠMT k provozu škol od 18. 11. 2020 najdete zde.

 


11. 11. 2020

 

Přerušení provozu školní jídelny

 

Z důvodu pozitivního testu na COVID u jednoho ze zaměstnanců školní kuchyně je od zítřka přerušen její provoz. Obědy od zítřka nejsou zajišťovány.

 

 


9. 11. 2020

 

Přijímací řízení na střední školy

 

V následujícím dokumentu naleznete informace k přijímacímu řízení na střední školy.

 


4. 11. 2020

 

Upozornění k problematice stravování v době distančního vzdělávání:

 

Vážení rodiče, chceme upozornit na nové možné problémy, které se objevují v souvislosti se stravováním v době, kdy je nařízeno distanční vzdělávání dětí.

 

1. V případě vyhlášení distančního vzdělávání je povinností školy zajistit pro děti vaření dotovaných obědů (Pokud personální a technické podmínky dovolí, školní kuchyně denně obědy připravuje.).

 

2. Žák školy má v době distančního vzdělávání právo na dotovaný oběd.

 

3. Pokud se zákonný zástupce rozhodne a jeho dítě se v jídelně nebude stravovat, je jeho povinností svému dítěti obědy odhlásit.

 

4. Odhlásit obědy lze:

 • přes aplikaci strava.cz (na webu školy),
 • emailem na odhlaskyobedu@zsvybiralova.cz,
 • nebo telefonicky na záznamník tel. 281 090 581.
 • V případě použití záznamníku nebo emailu sdělte jméno žáka, třídu, od kdy do kdy obědy odhlašujete a telefon pro zpětnou kontrolu, v případě, že záznamu není rozumět.

 

5. Pokud na počátku vyhlášení distanční výuky zákonný zástupce zruší na svém účtu trvalý příkaz pro posílání částky nutné k zaplacení obědů na školní účet, musí před zahájením prezenční výuky tento trvalý příkaz aktivovat.

 

6. Může nastat situace, kdy distanční vzdělávání je vyhlášeno v průběhu měsíce.

 • Zákonný zástupce má právo rozhodnout se, zda bude jeho dítě obědy v průběhu tohoto opatření odebírat, či ne.
 • Pokud zákonný zástupce nebude o stravování mít zájem, musí po vyhlášení distančního vzdělávání obědy odhlásit.
 • V případě, že zákonný zástupce platí obědy trvalým příkazem na svém účtu a nezruší tento příkaz, peníze, které jsou z jeho účtu pravidelně převáděny na účet školní jídelny, vždy při převodu aktivují školní stravovací systém a dítě je opět automaticky přihlášeno ke stravování.

Zákonný zástupce proto musí po každém převodu peněz dítě odhlásit. Pokud tak neučiní, nevzniká nárok na vrácení peněz.

 

 


30. 10. 2020

 

Upozornění – výuka od 2. listopadu 2020

 

1. První i druhý stupeň školy bude do odvolání pokračovat v distanční výuce.

 

2. Školní kuchyně je v provozu:

a) Výdej u vchodu J přes označené okénko,

b) v době od 11:30 do 13:00 hod.

c) Pokud obědy nechcete odebírat, je nutné odhlášení na www.strava.cz nebo emailem na odhlaskyobedu@zsvybiralova.cz.

 

3. Stále je přerušený vstup do budovy C = Podatelna školy.

 

4. V případě bezodkladné nebo domluvené návštěvy školy využívejte vchod J mezi školou a jídelnou.

 

5. Budova bude otevřena přes zvonek:

pondělí od 7:00 do 9:00 hod a od 12:00 do 14:00 hod

středa od 7:00 do 9:00 hod a od 12:00 do 14:00 hod.

 

 

 


16. 10. 2020

 

Upozornění

 

Vzhledem k rekonstrukci atria a jeho uzavření spolu s vchodem C (podatelnou) bude od pondělí 19. října do odvolání pro případné návštěvy zpřístupněn vchod J u jídelny. K přivolání služby je třeba použít zvonek.

 

 


14. 10. 2020

 

Informace k ošetřovnému na stránkách MPSV.

 

 


14. 10. 2020

 

Milí žáci,

 

těšíme se na Vás dnes v 8:00 hodin v našich Google Učebnách.

 

Držíme palce!!

 

V případě potíží s přihlášením nebo heslem pište na email jitka.bezdekovska@zsvybiralova.cz.

 


13. 10. 2020

 

Informace k novým omezením v oblasti školství

uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

 

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 

 1. 1. provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole;
 2.  
 3. 2. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
 4.  
 5. 3. zakazuje se škola v přírodě
 6.  
 7. 4. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Organizace odběru:

 1. a) Obědy budou vydávány oknem u vchodu J,
 2. b) v čase od 11:30 do 13:00 hod,
 3. c) do vlastních plastových nebo kovových nádob (ne sklo),
 4. d) kuchyně bude vařit 1 jídlo.
 5. e) !!!!! Pokud zákonný zástupce o stravování svého dítěte ve školní jídelně nemá zájem, musí obědy odhlásit buď přes strava.cz nebo emailem na odhlaskyobedu@zsvybiralova.cz.
 6.  
 7. 5. Distanční vzdělávání 
 8. a) Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona.
 9. b) Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání.
 10. c) Zákonní zástupci, kteří nemohou nebo nechtějí realizovat distanční vzdělávání svého dítěte prostřednictvím Google učebny, musí zajistit prostřednictvím třídního učitele distanční vzdělávání přes podatelnu.
 11. d) Podatelna (vchod C pod schodištěm) bude pro předání informací a úkolů otevřena vždy v pondělí a ve středu od 7:00 do 9:00 a od 12:00 do 14:00 hodin, s výjimkou středy 14. 10.
 12. e) Rozvrh hodin dětí bude částečně upravený

 

 


11. 10. 2020

 

Doplňující informace k organizaci vyučování

 

Prosím, věnujte pozornost doplňujícím informacím k organizaci vyučování od 12. 10. 2020.

 

 


10. 10. 2020

 

Organizace vyučování od 12. 10. 2020

 

Vážení rodiče,

 

od pondělí 12. října do pátku 23. října 2020 dochází ke změně v organizaci vyučování.

 

Zároveň se mění organizace školního roku a prodlužují se podzimní prázdniny, potrvají od pondělí 26. října do pátku 30. října 2020.

 


9. 10. 2020

 

Karanténní opatření

 

Vážení rodiče,

 

chtěli bychom Vám sdělit, že dnes kolem 16. hodiny jsme obdrželi zprávu z KHS Praha o nařízení karanténních opatření pro jednu třídu a několik vyučujících, kteří přišli do kontaktu s Covid pozitivním žákem. Dotčené osoby byly informovány prostřednictvím Bakalářů.

 

 


28. 9. 2020

 

Informace k distančnímu vzdělávání

 

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby věnovali pozornost informacím k přípravám a organizaci případného distančního vzdělávání.

 


22. 9. 2020

 

Informace pro rodiče

 

1. V pátek 25. 9. 2020 zůstává škola v provozu, pokud nebude vydáno jiné závazné opatření ministerstev nebo hygienické stanice.

 

2. V pátek budou žáci 2. - 9. ročníku odevzdávat učebnice z minulého roku a končit budou v čase podle rozvrhu.

 

3. V úterý 29. 9. budou žákům 2. - 9. ročníku předány učebnice na tento školní rok. Od 6. vyučovací hodiny bude probíhat vyučování dle rozvrhu.

 

4. Žáci 1. ročníku pokračují po oba dny ve výuce podle stálého rozvrhu.

 


18. 9. 2020

 

Nošení roušek - změna od 18. 9.

 

Vážení rodiče,

 

na základě nařízení ministerstva zdravotnictví musí žáci 6. - 9. ročníku nosit roušku nejen ve společných prostorech školy, ale také během pobytu ve třídě, včetně vyučovacích hodin.

 

U žáků 1. - 5. tříd zůstává povinnost nošení roušek ve společných prostorech školy, ve třídě mít roušku nemusí.

 


13. 9. 2020

 

Informace k  provozu školní družiny

 

V přiloženém souboru naleznete informace o provozu školní družiny, včetně prvních informací k vyzvedávání dětí v době uzavření vrátnice A.

 


9. 9. 2020

 

Důležité upozornění

Z hygienických důvodů nebude školní jídelna od pondělí 14. 9. 2020 vydávat stravu pro nepřítomné žáky do přinesených nádob. Oběd lze v krajním případě odhlásit každé ráno do 8.00 hodin. Telefonicky - 281 090 581 nebo emailem: odhlaskyobedu@zsvybiralova.cz.


5. 9. 2020

 

Upozornění na omezení průchodu ke škole

 

Běhěm příštího týdne bude zahájena rekonstrukce atria a zúžen příchod k vrátnici A. Prosíme všechny žáky i rodiče o dodržování pravidel pro přístup ke škole a o zvýšenou opatrnost při pohybu před školou.

 


1. 9. 2020

Školní družina pro 4. třídy

Od 7. 9. 2020 budou zařazeni žáci ze 4. tříd do oddělení ŠD.

K zařazení žáka do ŠD je nutná vyplněná a odevzdaná přihláška.

Vzhledem k tomu, že má ŠD omezený počet míst, zařadíme do oddělení pouze žáky, kteří odevzdají svou přihlášku do 2. 9. 2020.

 1. 9. 2020

Srdečně vás zveme na den otevřené školy, který se bude konat 12. 9. 2020. 

Den otevřené školy bude probíhat na školním hřišti.

Vstup kolem zadního vchodu do tělocvičen a fitcentra.

Těšíme se na vás!

 

Za nepříznivého počasí se akce přesouvá do tělocvičen. V takovém případě bude vstup povolen pouze s rouškou. Děkujeme za pochopení.

 31. 8. 2020

 

Upřesňující informace k zahájení školního roku

 

Vážení rodiče, zástupci, příbuzní našich nových žáčků,

 

uvědomujeme si, jak moc důležité je pro Vás letošní 1. září a i my bychom si přáli, aby Vaše vzpomínky na něj byly příjemné. Upravili jsme při zohlednění hygienických opatření i přání rodičů harmonogram zahájení školního roku.

 

Vzhledem k vyhlášení oranžového stupně pohotovosti jsou všichni, kdo se pohybují po společných prostorech školy od 1. září 2020 povinni nosit roušky.

 

Zároveň upravujeme na 2. - 4. 9. 2020 časy příchodů žáků do školy tak, aby nedocházelo ke shlukování většího počtu dětí v šatnách.

 


31. 8. 2020

 

Rozdělení prvňáčků do tříd

 

Zařazení dítěte a jméno třídní učitelky najdete podle registračního čísla, které jste dostali při zápisu.

 

1. A,    1. B,     1. C,     1. D 

 


24. 8. 2020

 

Informace k zahájení školního roku

 

Prosím věnujte pozornost informacím k organizaci prvního školního týdne a školní družiny. 

     Informační dopis


24. 8. 2020 

 

Informace školní jídelny

 

Všichni strávníci si musí aktivovat čip na nový školní rok

     a) přes www.strava.cz

     b) e-mailem na adrese odhlaskyobedu@zsvybiralova.cz

     c) telefonicky na 281 090 581 (záznamník)

     d) osobně v kanceláři školní jídelny

a včas poslat platbu na září.


Úřední hodiny kanceláře školní jídelny - přípravný týden

V úředních hodinách je také možno přihlásit nového strávníka a zakoupit čip.27. 7. 2020

Požadavky na pomůcky pro školní rok 2020/2021

 

                                         1. stupeň
                                         6. ročník

                                         7. ročník

                                         8. ročník

                                         9. ročník

 26. 6. 2020

Nevyzvednutá vysvědčení

budou vydávána v sekretariátu školy (boční vchod nad schody) v těchto dnech:

pondělí 29. 6. 2020 
úterý 30. 6. 2020
čtvrtek 2. 7. 2020 
pátek 3. 7. 2020 
úterý 7. 7. 2020
čtvrtek 9. 7. 2020
pátek 10. 7. 2020

vždy od 7.30 do 13 hodin.

Tel. sekretariát: 281 090 571

 19. 6. 2020

 

Informace ředitele školy

 

Dopis rodičům


Formulář Žádost o vrácení platby za školu v přírodě


19. 6. 2020

 

Informace k organizaci vydávání vysvědčení 26. 6. 2020 

 

Prosíme prostudujte si pokyny k průběhu předávání vysvědčení zde.

 


10. 6. 2020

 

Informace pro rodiče dětí přihlášených v druhém pololetí školního roku 2019/2020 do školní družiny

 

1. Zákonní zástupci za svoje děti zálohově zaplatili školné za školní družinu na období únor, březen, duben, květen a červen 2020 ve výši 1 000,- Kč.

2. Školné za únor a březen, tj. 400 Kč, bylo použito.

3. Zbývající částka 600,- Kč:

 

a) může být převedena jako záloha a zároveň rezervace místa pro dítě ve školní družině na období září, říjen a listopad pro školní rok 2020/2021.

Od 1. do 15. září proto zákonní zástupci doplatí pouze částku ve výši 400,- Kč za školní družinu (prosinec a leden).

 

b) Bude vrácena na účet zákonného zástupce.

(Postup: zákonný zástupce vyplní žádost o vrácení peněz, která je v příloze této zprávy, případně ke stažení na webu školy nebo k vyzvednutí v podatelně školy. Žádost je nutné doručit do školy do 25. 6.)

 

Zákonným zástupcům žáků současných 3. tříd bude záloha vrácena na základě vyplněné žádosti.Formulář Žádost o vrácení platby za školní družinu


29. 5. 2020

 

Vážení rodiče i Vy, kdož se o děti staráte,

 

od září 2020 předpokládáme posílení elektronické komunikace mezi školou a rodinou prostřednictvím programu Bakaláři. Dostanete možnost mít větší přehled o svých dětech, budete vidět, co se učí, kdy se učí, jaký mají úkol, budete znát známky, nebo vědět, zda děti došly do školy, atd.

 

Díky situaci, ve které se dnes všichni nacházíme, jsme si ale všimli, že se objevil v dosavadní komunikaci prostřednictvím tohoto programu klíčový problém, který ohrožuje Vaši informovanost. S Vaší pomocí, ho  musíme  odstranit.

 

1. Zjistili jsme, že někteří zákonní zástupci vstupují do Bakalářů přes přihlašovací údaje dětí, tím pádem se k nim ale nemohou dostat důležité informace pro rodiče, např. k organizaci výuky.

 

2. Ještě horší je, že někteří rodiče umožnili dětem přihlásit se přes přístup rodičovský. Dítě se pak může bez vědomí rodičů například omlouvat z výuky (aniž by neoprávněnost takové omluvy mohl zjistit vyučující), může sledovat komunikaci školy a rodičů, apod.

 

 

Zkontrolujte proto, prosím, zda Vaše přihlášení je v pozici rodiče, viz obrázek zde. Pokud přihlašovací údaje pro rodiče nemáte, napište do 5. 6. 2020 na jeden z následujících emailů jitka.bezdekovska@zsvybiralova.cz, msvoboda@zsvybiralova.cz žádost o vygenerování nového hesla.

 

Předem děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

 


29. 5. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně

 

Vážení zákonní zástupci,

 

od 8. 6. 2020 do konce školního roku 2019/2020 budou mít možnost dostavit se v některé dny do školy i žáci 2. stupně.

 

Zde jsou pro Vás připraveny bližší informace k průběhu a podmínkám docházky do školy. Prosíme, seznamte se s nimi.

K přijetí dítěte k této upravené docházce je třeba vyplnit přihlášku a doručit ji do školy do úterý 2. 6. 2020.  Nejpozději v den nástupu je pak také třeba odevzdat originál čestného prohlášení.Ke stažení je k dispozici přihláška k docházce, formulář čestného prohlášení a celé znění aktualizovaného doporučení MŠMT.

Děkujeme za spolupráci.

 


21. 5. 2020

Výsledky zápisu žáků do přípravné třídy najdete zde.

 


20. 5. 2020

Upozornění

Bližší informace o organizaci výuky od 25. 5. 2020 budou zákonným zástupcům přihlášených dětí zaslány prostřednictvím Bakalářů do soboty 23. 5. 2020.

 


18. 5. 2020

Přihlašování dětí do školní družiny pro školní rok 2020/2021

 

a) žáci nově přijatí

 

Ve středu 27. 5. 2020 bude možné od 13:00 hod. do 17:00 hod přihlásit děti z budoucí přípravné třídy a děti z budoucích prvních tříd do školní družiny v kanceláři vedoucí školní družiny (boční vchod nad schodištěm).

 

Náhradní termín přihlášení je 17. 6. 2020 od 13:00 hod. do 17:00 hod.

 

Termín si prosím rezervujte pomocí rezervačního systému.

 

 

b) žáci současné přípravné, 1. a 2. třídy

 

Zákonní zástupci  dětí  z přípravné třídy,  z  1. a 2.  tříd, kteří mají zájem o ŠD pro školní rok 2020/2021 vyplní přihlášku a vyplněnou pošlou emailem vedoucí  vychovatelce  paní Löblové ( druzina@zsvybiralova.cz) do 22.6.2020.

 

Variabilní číslo dítěte zůstává stejné z minulého školního roku.

 

Pokud rodiče neví VS svého dítěte, spojí se s vedoucí vychovatelkou p. Löblovou, která jim VS vyhledá.

 

 

c) Žáci z budoucích 4. tříd budou do ŠD přijímáni až na základě volné kapacity ŠD v září  2020.

 


 

15. 5. 2020

Výsledky zápisu žáků do 1. třídy najdete zde.

 


11. 5. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

 

Vážení zákonní zástupci,

 

dokument MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 umožňuje skupinové vzdělávání žáků 1. stupně od 25. 5. 2020.

 

Zde jsou pro Vás připraveny informace k obnovení provozu školy od 25. 5. 2020. Prosíme, seznamte se s nimi.

Dále je pro Vás v nabídce Bakalářů Ankety připravena přihláška, kterou prosím vyplňte do 15. 5. do 12:00 hodin.

Přihlášku můžete také stáhnout zde a vyplněnou doručit do školy do 15. 5. do 12:00 hodin.

Ke stažení je k dispozici též formulář čestného prohlášení a celé znění doporučení MŠMT.

Děkujeme za spolupráci.

Za vedení školy Jitka Bezděkovská 

 


4. 5. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníků

 

Vážení zákonní zástupci,

 

dokument MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 umožňuje skupinové vzdělávání žáků 9. ročníků, připravujících se k přijímacím zkouškám.

Z dokumentu:

 

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

 

a) V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

b) Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.

c) Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.

d) Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

e) Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

f) Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

 

Dále platí:

 

a) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

b) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

 

Podmínky k přijetí ke skupinovému vzdělávání žáků 9. ročníků:

 

1. žák koná přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky,

2. do čtvrtka, 7. května, do 12:00 hod doručí do školy zákonnými zástupci podepsané čestné prohlášení.

 

Zákonnými zástupci podepsané čestné prohlášení je možné odevzdat denně  v podatelně školy (v době od 7:45 – 8:15 h), doručit emailem s elektronickým podpisem, doručit poštou nejpozději však do 7. 5., 12:00 hod.

 

Čestné prohlášení  je možné stáhnout z webu školy nebo si lze formulář osobně vyzvednout v podatelně školy (vrátnice C) denně v době od 7:45 – 8:15 hod.

 

Organizace přípravy a časový rozsah přípravy na přijímací zkoušky:

 

1. Dle zaslaných čestných prohlášení budou žáci rozděleni do skupin A, B, případně C.

2. Se zařazením do skupin a dalšími možnými pokyny budou přihlášení seznámeni prostřednictvím Bakalářů nebo jiným způsobem, nejpozději do 10. 5.

3. Časový rozsah výuky: Vždy v úterý a pátek od 8:00 h do 11:40 h (2 hodiny matematiky a 2 hodiny českého jazyka).

 

 

Celý pokyn MŠMT

Čestné prohlášení  ke stažení

 


6. 4. 2020
Zápis do 1. třídy

 

Dne 7. 4. 2020 bude spuštěn elektronický zápis do 1. tříd, bližší informace zde

 


26. 3. 2020
Informace školní jídelny

Vážení rodiče strávníků,
žádáme vás o zrušení trvalých příkazů, neposílejte nové platby na účet školní jídelny. V případě nástupu na obědy můžete čerpat z nynějších přeplatků.26. 3. 2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy


Dne 25. 3. 2020 ve večerních hodinách schválil Senát ČR návrh zákona, který po dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení upravuje podmínky pro poskytování ošetřovného. Ošetřovné náleží při uzavření základních škol i při péči o děti starší 10 let, a to až do dovršení 13 let věku.

I nadále platí, že vyplněný formulář si rodiče mohou vyzvednout v pracovní dny od 10 do 12 hodin v sekretariátu školy (boční vchod nad schody u poštovních schránek - prosím zvoňte).

Formulář netřeba doma vytisknout, obdržíte jej ve škole.

Potvrzení lze též poslat naskenované elektronicky, v tomto případě požádejte, prosím, na e-mailu sekretariat@zsvybiralova.cz


 Informace ředitele školy:

 

Dobrý den, maminky, tátové,

 

objevují se dotazy, museli jsme přijmout některá rozhodnutí. O podstatných Vás chci v krátkosti informovat:

 

1. Všechny školou plánované akce jsou v souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR, případně MŠMT zrušena. Tzn., že se ruší:

   a) Noc s Andersenem,

   b) individuální konzultace,

   c) termín zápisu do 1. tříd, 6. a 7. dubna 2020,

   d) třídní schůzky 15. dubna a následná schůzka vedení školy se zástupci rodičů, plánovaná na 22. dubna.

   e) Velmi pravděpodobně bude zrušen na květen naplánovaný Den otevřené školy.

 

2. Ve čtvrtek, 19. 3. jsme:

   a) zrušili všechny smlouvy na objednané školy v přírodě a dopravu.

   b) Školy v přírodě v letošním školním roce nebudou.

   c) Požádali jsme o vrácení zaplacených záloh.

   d) Peníze Vám začneme vyplácet v okamžiku, kdy nám budou vráceny zálohy a bude to organizačně možné.

 

3. Na základě rozhodnutí MŠMT měníme termín zápisu a jeho organizaci.

   a) Zápis proběhne v jednom dni, a to 21. dubna 2020.

   b) Čas: od 8:00 h do 18:00 h.

   c) Zápis proběhne bez přítomnosti dětí, pouze se zákonnými zástupci.

   d) Bude spuštěn nový reservační systém pro zákonné zástupce.

   e) Bližší podrobnosti k zápisu jsou na těchto stránkách v sekci: Pro rodiče.

 

Přeji hodně zdraví a štěstí.

 

                                                           Mgr. Jaroslav Šupka, ředitel školy

 

 Informace ředitele školy:

 

Vážení rodiče,

 

v tomto okamžiku připravujeme vše potřebné k zahájení distančního vzdělávání dětí přes Bakaláře. Chtěli bychom tento způsob vyučování na dálku zahájit ještě dnes, nejpozději zítra.

 

Prosím, sledujte Bakaláře, budeme se snažit pracovat s dětmi především zadáváním úkolů. Děti budou mít možnost posílat vypracované materiály učitelům na služební email.

 

Služební emaily jsou na webu školy.

 

Dopředu se omlouváme za případné problémy z naší strany. Zkušenosti mi říkají, že se určitě něco objeví.

Na podobný způsob vyučování nebyli učitelé připravováni, s nastalou situací se ale musíme vyrovnat.  Někomu to půjde rychleji, jiný může mít problémy.

 

Pokud budete potřebovat informace, máte dotazy, využijte adresy a telefony z webu školy. Můžete využívat i vybrod@seznam.cz. Zde napsané jde na stůl výhradně řediteli školy.

 

Chci popřát všem pevné nervy.

 

                                                      Mgr. Jaroslav Šupka, ředitel školy

 Vážení rodiče,

obracíte se na nás s dotazy ohledně žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení.
Podařilo se nám získat formulář žádosti, jenž Vám bude k dispozici v následujících dnech v sekretariátu školy v době od 10 do 12 hodin (boční vchod nad schody u poštovních schránek) - prosím zvoňte. 

Formulář žádosti ke staženíMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 

* osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
* osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 

Na základě tohoto nařízení bude od zítřka do odvolání škola uzavřena.

 

Obědy jsou automaticky odhlášeny.

 

Celý text opatření MZ

 
Noc s Andersenem 2020

 

27. 3. 2020 proběhne na naší škole 4.ročník Noci s Andersenem. Tato akce je určena pro žáky 2., 3. a 4.tříd. Svoje dítě můžete zaregistrovat elektronicky (https://zsvybiralova.reservando.cz/) do 16.3. nebo do naplnění kapacity. Děti stráví noc ve škole, kde je čekají hry, společné čtení, filmové ukázky a výroba dárku na památku.

 

Po ukončení registrace přihlášek dostanete na vámi udanou e-mailovou adresu další informace včetně přihlášky.

 
Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

vzhledem k nastalé situaci se šířícím se koronavirem Vás žádáme o

součinnost a o zodpovědný přístup, zaručující v maximální míře ochranu zdraví dětí i pedagogů.

 

Pokud jste během jarních prázdnin navštívili se svými dětmi zasažený region (zasažené oblasti viz zejména https://www.mzv.cz/jnp/, http://www.mzcr.cz/, http://www.hygpraha.cz/), žádáme Vás o neprodlené oznámení této skutečnosti.

 

V případě, že jste pobývali ve virem zasažené oblasti a při jakémkoliv podezření z nákazy, byste měli kontaktovat ihned svého lékaře (nejlépe telefonicky), nebo se obrátit na epidemiologické centrum – kontakt:

 

Mgr. Romana Vanclová

Telefon: + 420 281 000 452

Mobilní telefon:+ 420 735 726 509 

Fax:+ 420 286 884 450

E-mail: romana.vanclova@hygpraha.cz

 

Dále postupujte tak, jak Vám bude doporučeno. Pokud necháte své dítě v rámci karantény doma, pak bude samozřejmě omluveno.

 

                                                                                Mgr. Jaroslav Šupka, ředitel školy

 

 


_____________________________________________________________________________________________________________________


JIŽ PROBĚHLO:

 

 

Ve středu 4. března odpadá kroužek sborového zpěvu.Lyžařský kurz

 

Děti dorazily v pořádku do Rejdic.

 


Děkujeme všem rodičům, žákům a zaměstnancům, kteří se zapojili do dotazníkového šetření Mapa školy. V tuto chvíli jsou dotazníky odevzdány ke zpracování společnosti SCIO.

 


Organizační opatření od 1. února 2020:

Pracovní poměr ukončila k 31. lednu 2020 Mgr. Iveta Řezníčková, která působila ve funkci zástupkyně ředitele školy.

V souvislosti s výše uvedeným dochází vedle jmenování nové zástupkyně ředitele také ke změně rozvrhů a někdy i vyučujících v mnoha třídách, za možné komplikace se omlouváme.

 

Hlavní změny:

 

Na místo zástupce ředitele školy je od 1. února 2020 jmenována Mgr. Hana Kauzálová, která se bude věnovat hlavně prvnímu stupni.

 

Funkci třídní učitelky ve 4. A bude proto vykonávat Mgr. Jana Křížová, která tak musí být uvolněna z výuky některých angličtin na druhém stupni.

 

Na její místo se nám podařilo zajistit novou učitelku, paní Michaelu Poláčkovou, která bude učit hlavně angličtinu a hudební výchovu.

Mgr. Jaroslav Šupka
ředitel

 

 

 

Dotazníkové šetření Mapa školy

 

Milí žáci/učitelé/rodiče/zaměstnanci.

 

Cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, učitelé předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se provozním zaměstnancům ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem školy pro své děti spokojení. Zda se nám to daří a co bychom případně měli změnit, nám musíte říct vy, kteří jste do chodu školy zapojení. Proto jsme si nechali od společnosti Scio připravit dotazník, který vám předkládáme, a prosíme o jeho vyplnění. Důležité jsou pro nás i vaše třeba i nepříjemné připomínky, nad kterými se tak můžeme zamyslet.

 

Bližší informace k vyplnění dotazníku obdržíte během tohoto týdne.

 

O výsledcích vás budeme informovat. 

 

V případě dotazů jsme vám k dispozici. Děkujeme za vaše názory i vaši pomoc.

                                                                       Za vedení školy Mgr. Jitka Bezděkovská

 

 

Den otevřených dveří

 

Dne 12. 2. 2020 v době mezi 10. a 17. hodinou jste srdečně zváni k prohlídce školy, na které vás provedou naši žáci. Ti také sestavili prezentace s informacemi o škole. Vaše dotazy jsou připraveni zodpovědět vyučující i vedení školy.

Ve středu 12. 2. 2020 odpadá kroužek sborového zpěvu.

Ve středu 29. 1. 2020 se uskuteční od 17:00 hodin mimořádná třídní schůzka

třídy 4. A.

 

 

 

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 probíhá výuka podle platných rozvrhů. V tento den děti dostanou svá vysvědčení.

Následují den, v pátek 31. 1. 2020, jsou jednodenní pololetní prázdniny.

 

 

 

Ve středu 22. 1. 2020 odpadá kroužek sborového zpěvu.

 

 

 

Individuální konzultace

 

Ve středu 8. 1. 2020 proběhnou pravidelné individuální konzultace. Vyučující budou připraveni ve svých kabinetech, nebo učebnách mezi 15. a 18. hodinou.

 

 

V pondělí 2. 12. 2019 se z důvodu nemoci nekonají konzultační hodiny výchovného poradce.Vánoční jarmark

 

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 mezi 16. a 19. hodinou jste srdečně zváni na 1. vánoční jarmark ZŠ Vybíralova. (Pozvánka)


Na středu 27. 11. 2019 je plánována schůzka vedení školy se zástupci tříd ve sdružení rodičů. Začátek setkání je v 17:00 ve sborovně.

 


Třídní schůzky:

 

Ve středu 20. 11. 2019 proběhnou pravidelné třídní schůzky.

Pro třídy 1. stupně začínají v 17:00 hodin.

Pro třídy 2. stupně začínají v 18:00 hodin.


Ve středu 20. 11. 2019 odpadá kroužek sborového zpěvu.Informace ředitele školy:

 

Ve středu, 6. listopadu  2019,  bude v ZŠ Vybíralova  probíhat vyučování dle pravidelného rozvrhu žáků.

 

                                                                                                           Mgr. Jaroslav Šupka


Individuální konzultace:

 

Ve středu 6. 11. 2019 proběhnou pravidelné individuální konzultace. Většina vyučujících bude připravena ve svých kabinetech, nebo učebnách mezi 15. a 18. hodinou.

Vyučující, kteří se zúčastní odbory vyhlášené stávky, budou o své nepřítomnosti ve škole informovat zákonné zástupce hlavně prostřednictvím ŽK, případně programu Bakalář.

 

Výchovný poradce nebude v tento den přítomný. Pokud s ním potřebujete komunikovat, využijte jeho konzultačních hodin vždy v pondělí, od 15:20 do 16:45 hod, případně se dohodněte na tel.: 737 214 822.

 

 

 

Ve středu 6. 11. 2019 odpadá kroužek sborového zpěvu.

 

 

 

Florbalový turnaj chlapců 6. a 7. ročníků - úterý 5. 11. 2019
Sraz před školou je v 7.00 hodin.

 

 


Ředitelské dny 31. 10. – 1. 11. 2019 (V těchto dnech není školní vyučování.)

 

Informace školní družiny: ředitelské dny

1. Školní družina bude ve dnech ředitelského volna, tj. 31. října a 1. listopadu 2019 otevřena. 

2. Příchod do ŠD 7.00 do 7.15 hodin, provoz školní družiny je ukončen nejpozději v 15.00 hodin.

3. Upozorňujeme rodiče na nutnost odevzdat vyplněnou přihlášku!

4. Bez této přihlášky nemusí být z kapacitních důvodů dítě do školní družiny přijato. 

 

Zákonní zástupci, kteří přihlásili své děti do školní družiny ve dnech ředitelského volna, si mohou vyzvednout závaznou přihlášku dítěte, která je k dispozici na vrátnici A, případně je ke stažení na web stránkách školy.

Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat vedoucí ŠD nejpozději do středy 23. 10. 2019.

 

Bez této přihlášky nebude dítě ve dnech ředitelského přijato do ŠD.

Přihláška dětí do školní družiny
Směrnice školní družiny - ředitelský den