Kotva
Žákovská knížka:

Pracovní email

Odkaz na pracovní email

https://webmail.zoner.com/

Mapa webu
A
A
A

Zápis do 1. tříd


Zápis do 1. tříd

 

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí.

 

Podání žádosti bude probíhat od 7. do 21. 4. 2020.

1. Vyplňte online formulář (otevře se po kliknutí na obrázek). Zároveň si rezervujte termín pro vyřízení zápisu osobně.

 

 

2. Na vaši emailovou adresu (kontrolujte i složku spamů) dostanete předvyplněnou žádost o přijetí, kterou je třeba vytisknout a doplnit.

3. Doručte žádost o přijetí do školy jedním z těchto způsobů:

a) osobně v zarezervovaném termínu (s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte),

b) prostřednictvím pošty,

c) emailem s vaším uznávaným elektronickým podpisem, na adresu zastupce1st@zsvybiralova.cz,

d) datovou schránkou, jejímž držitelem je fyzická osoba. Datová schránka školy: ykp6xzn.

K odeslané žádosti poštou, emailem nebo datovou schránkou přiložte kopii rodného listu dítěte.

 

Sběr žádostí bude probíhat dne 21. 4. 2020 od 8:00 do 18:00.

 

 

Možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí dne 7. 5. 2020 od 8:00 do 12:00.

 

Zveřejnění seznamu přijatých dětí podle registračních čísel dne 15. 5. 2020.

 

 

Informace k zápisu

 

Kritéria k přijímání do 1. tříd

 

Školské obvody pro Prahu 14

 

 


Zápis do přípravné třídy

 

Do přípravné třídy mouhou být přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky.

Vyplněný formulář Žádost o zařazení do přípravné třídy (bude k dispozici při zápisu) můžete odevzdat v kanceláři školy (případně společně s kopií rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky).

 

 

Podání žádosti probíhá od 21. 4. do 7. 5. 2020.

 

Sběr žádostí bude probíhat dne 7. 5. 2020 od 8:00 do 14:00.

 

 

Možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí dne 14. 5. 2020 od 8:00 do 12:00.

 

Zveřejnění seznamu přijatých dětí podle registračních čísel dne 21. 5. 2020.

 

 

 

Kritéria k přijímání do přípravné třídy

 

 

Bližší informace na emailu: zastupce1st@zsvybiralova.cz