Kotva

Základní škola, Praha 9 - Černý Most

Vybíralova 964

Mapa webu
A
A
A

Úřední deska

Informace o povinném subjektu

 

1. Název

 

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964/8

 


2. Důvod a způsob založení

 

Organizace je zřízena jako příspěvková organizace Městskou částí Praha 14.

Předmětem činnosti je poskytování základního vzdělávání podle zákona  č. 561/2004 S.., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zřizovací listina

 


3. Organizační struktura

 

K nahlédnutí zde.


4. Kontaktní spojení

 

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964/8

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 

Vybíralova 964/8, Praha 9, 198 00

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

Vybíralova 964/8, Praha 9, 198 00

 

4.3 Úřední hodiny

 

7:00 - 7:45 a dále kdykoliv po předchozí domluvě.

 

4.4 Telefonní čísla

 

Sekretariát školy: +420 281 090 571

 

Další kontakty

 

4.5 Adresa internetových stránek

 

www.zsvybiralova.cz

 

4.6 Adresa podatelny

 

Vybíralova 964/8, Praha 9, 198 00

 

Povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě na těchto datových nosičích: USB, CD, DVD.

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

 

info@zsvybiralova.cz

 

Další kontakty

 

4.8 Datová schránka

 

ID datové schránky: ykp6xzn

 


5. Případné platby lze poukázat

 

bankovní spojení: Komerční banka Praha 9
Školní jídelna:  19-3924840257/0100  

Škola a školní družina:  19-3960950277/0100  

 


6. IČO

 

61386618

 


7. Plátce daně z přidané hodnoty

 

Škola není plátcem DPH.


8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

Školní vzdělávací program

Školní řád

 

8.2 Rozpočet

 

Rozpočet školy na rok 2022

 


9. Žádosti o informace

 

Ústně či písemně na adrese školy nebo na elektronické adrese podatelny.

 


10. Příjem podání a podnětů

 

Posílejte na výše uvedené elektronické adresy podatelny nebo poštou na adresu školy k rukám ředitele školy.

 


11. Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 

- zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
- zák. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
- zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
- zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- vyhl. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky
- vyhl. 107/2005 Sb., o školním stravování

 

11.2 Vydané právní předpisy

 

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti.

 


12. Úhrady za poskytování informací

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

 


13. Licenční smlouvy

 

13.1 Vzory licenčních smluv

 

Pro poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím není vzor licenční smlouvy potřebný. Škola neposkytuje v souladu s § 11 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. informaci, která je předmětem ochrany práva autorského.

 

13.2 Výhradní licence

 


14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Výroční zpráva za rok 2020/21

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.