Kotva

Základní škola, Praha 9 - Černý Most

Vybíralova 964

198 00  Praha 9

Mapa webu
A
A
A

Úřední deska

Informace o povinném subjektu

 

1. Název

 

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964/8

 


2. Důvod a způsob založení

 

Organizace je zřízena jako příspěvková organizace Městskou částí Praha 14.

Předmětem činnosti je poskytování základního vzdělávání podle zákona  č. 561/2004 S.., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zřizovací listina

 


3. Organizační struktura

 

K nahlédnutí zde.


4. Kontaktní spojení

 

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964/8

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 

Vybíralova 964/8, Praha 9, 198 00

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

Vybíralova 964/8, Praha 9, 198 00

 

4.3 Úřední hodiny

 

7:00 - 7:45 a dále kdykoliv po předchozí domluvě.

 

4.4 Telefonní čísla

 

Sekretariát školy: +420 281 090 571

 

Další kontakty

 

4.5 Adresa internetových stránek

 

www.zsvybiralova.cz

 

4.6 Adresa podatelny

 

Vybíralova 964/8, Praha 9, 198 00

 

Povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě na těchto datových nosičích: USB, CD, DVD.

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

 

info@zsvybiralova.cz

 

Další kontakty

 

4.8 Datová schránka

 

ID datové schránky: ykp6xzn

 


5. Případné platby lze poukázat

 

bankovní spojení: Komerční banka Praha 9
Školní jídelna:  19-3924840257/0100  

Škola a školní družina:  19-3960950277/0100  

 


6. IČO

 

61386618

 


7. Plátce daně z přidané hodnoty

 

Škola není plátcem DPH.


8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

Školní vzdělávací program

Školní řád

 

8.2 Rozpočet

 

Rozpočet školy na rok 2023

 

Rozpočet školy na rok 2024

 


9. Žádosti o informace

 

Ústně či písemně na adrese školy nebo na elektronické adrese podatelny.

 


10. Příjem podání a podnětů

 

Posílejte na výše uvedené elektronické adresy podatelny nebo poštou na adresu školy k rukám ředitele školy.

 


11. Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 

- zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
- zák. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
- zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
- zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- vyhl. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky
- vyhl. 107/2005 Sb., o školním stravování

 

11.2 Vydané právní předpisy

 

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti.

 


12. Úhrady za poskytování informací

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

 


13. Licenční smlouvy

 

13.1 Vzory licenčních smluv

 

Pro poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím není vzor licenční smlouvy potřebný. Škola neposkytuje v souladu s § 11 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. informaci, která je předmětem ochrany práva autorského.

 

13.2 Výhradní licence

 


14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Výroční zprávy

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.