Kotva
Aktuality
Třídnická hodina
14.2.2019

UPOPZORNĚNÍ

Zítra - v pátek 15. 2. 2019 odpadá třídnická hodina třídy 1. C z důvodu nemoci třídní učitelky. Výuka končí v 11:40h.

ZDRAVOTNÍK
11.2.2019

Akutně hledáme zdravotníka zotavovacích akcí na školu v přírodě v termínu 11. - 15. 3. 2019.

V případě zájmu či pro bližší informace prosím kontaktujte ZŘ emailem iveta.reznickova@zsvybiralova.cz nebo telefonicky 737 214 820

Třídnické hodiny
10.2.2019

Třídnické hodiny pro 5. - 9. třídy jsou každé pondělí první vyučovací hodinu.

Ve výjimečných případech může být tato hodina zrušena, o této skutečnosti budete vždy předem informování prostřednictvím žákovské knížky.

 

Aktuality
8.1.2019

Doplatek školy v přírodě:

!!! Pouze třídy 1.B, 2.C, 3.C a 4.C

Částka: 200,- Kč

účet č.: 19-3960950277/0100

prosíme správný variabilní symbol (je zapsán v žákovské knížce každého dítěte)

Rychlé kontakty

Základní škola,
Praha 9 - Černý Most
Vybíralova 964/8
198 00 Praha 9


e-mail: info@zsvybiralova.cz
ID datové schránky: ykp6xzn

Sekretariát školy
Milena Kabeláčová
tel.: 281 090 571, 281 911 335
e-mail: sekretariat@zsvybiralova.cz


Ředitel školy

Mgr. Jaroslav Šupka
mobilní telefon: 724 957 016
pevná linka: 281 090 572
e-mail: reditel@zsvybiralova.cz


Všechny kontakty na jedné stránce

Aktuality

Nahrávám data...

Mapa webu
A
A
A

Organizace a provoz


Třída je v provozu denně od 7.40 hodin do 11.40 hodin.


Rodiče předávají první týden po zahájení školního roku dítě osobně učitelce v prostorách před šatnami. Asi po dvou týdnech děti odchází ze šaten do třídy samy.


Pokud bude dítě přihlášeno do školní družiny, řídí se rodiče pokyny vychovatelek ŠD a řádem školní družiny. (Velikost: 250.29 kB)


Školní družina zajišťuje provoz od 6.30 hodin do 18.00 hodin


Při výjimečném vyzvedávání dítěte během dopolední výuky bude dítě rodičům předáno na hlavní vrátnici.


Do přípravné třídy chodí dítě zdravé, bez známek infekčního onemocnění nebo nachlazení.


Rodiče hlásí včas všechny změny v osobních údajích dítěte během docházky do přípravné třídy. Rodiče udávají telefonické spojení, na kterém jsou během přítomnosti dítěte ve škole k zastižení.


Rodiče omlouvají nemocné dítě do 24 hodin. Možnosti: telefonicky - č. sekretariát 281 090 571, 281 911 335 nebo e-mailem: sekretariat@zsvybiralova.cz.


Strávníci, resp. rodiče/zákonní zástupci, jsou povinni odhlásit nepřítomné dítě z odběru stravy nejpozději 1 pracovní den předem do 14 hodin. Během dne je možno oběd odhlásit na další dny. Strava do nádob pro nemocného strávníka se vydává pouze první den nemoci, na další dny je nutno si obědy odhlásit. Informace o stravování domlouvají rodiče s hospodářkou školní jídelny (p. Šefránková - tel. 281 090 581 nebo e-mail: odhlaskyobedu@zsvybiralova.cz).


Rodiče mají možnost být informováni po domluvě s učitelkou o pokrocích svého dítěte, o jeho prospívání v přípravné třídě. S třídní učitelkou se rodiče domlouvají na správném postupu při výchově a vzdělávání dítěte na třídních schůzkách a v době konzultačních hodin.


V přípravné třídě pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro přípravné třídy, zaměřujeme se na smyslovou výchovu, prevenci vadné výslovnosti a specifických poruch učení, na tělesný rozvoj a další.


Program v přípravné třídě je přizpůsoben možnostem dětí, je pevný, ale zároveň flexibilní, kdykoliv je možné přizpůsobt jej aktuálním potřebám dětí.