Kotva

Základní škola, Praha 9 - Černý Most

Vybíralova 964

198 00  Praha 9

Žákovská knížka:

Pracovní email

Odkaz na pracovní email

https://webmail.zoner.com/

Mapa webu
A
A
A

Provoz školní družiny


Základní informace o provozu školní družiny (ŠD)

 

 1. 1. Provoz ranní školní družiny je od 6:30 – 7:15 h.

 2. 2. Do ranní družiny přicházejí žáci do 7:15 h vchodem u šaten 1. stupně.

 3. 3. Ukončení provozu družiny je v 17:00 h.

 4. 4. Po skončení vyučování si paní vychovatelky přebírají žáky u jednotlivých tříd
      a odvádějí je do školní družiny.

 5. 5. Činnost vychovatelky a dětí:
 6. a) oběd
 7. b) relaxační činnosti
 8. c) 13:45 – 15:00 h - rekreační a zájmové činnosti, pobyt venku, vycházka
      15:00 – 17:00 – didaktické hry, kroužky, individuální odpočinkové činnosti,
      odchody domů

  6. Platby za školní družinu probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem.

  7. Měsíční částka je 300,- Kč. Platba za příslušný školní rok je hrazena ve dvou splátkách:
  a) za září – leden 1500,- Kč
  b) za únor – červen 1500,-Kč

  8. Platby jsou zasílány na účet č. 19 – 3960950277/0100. Variabilní symbol je každému žákovi přidělen na začátku docházky do ŠD.

  9. Platba musí být doručena na účet školy do:
  a) 15. září daného školního roku
  b) do 31. ledna daného školního roku

  10. Kontakty do školní družiny:

     vedoucí vychovatelka : 737 214 821

     pevná linka 281 090 586 v době od 6:30 h do 8:00 h a od 11:00 do 11:30 h. 

 

 

Beruška

704 648 440

Ryba

704 648 441

Žofka

704 648 442

Jonatán

704 648 443

Veverka

704 648 444

Krteček

704 648 445

Myška

704 648 446

Klokan

704 648 447

Medvídek

704 648 448

 

 1.    
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  


 10. 11. Omluvenky: 
  Prostřednictvím emailu (je v družinovém notýsku)
 11.      
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.