Kotva
Žákovská knížka:

Pracovní email

Odkaz na pracovní email

https://webmail.zoner.com/

Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení na SŠ 2021/2022


Kariérový poradce ZŠ: Mgr. Milena Kreisingerová, mkreisingerova@zsvybiralova.cz

 

Zápisový lístek pro zápis ke vzdělávání na střední škole

 

Zápisové lístky pro žáky 9. ročníků a pro žáky 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, budou od 16. 2. 2022 vydávány zákonným zástupcům žáků ve vrátnicích školy.

 

Časový harmonogram výdeje zápisových lístků:

od 6.45 do 7.15 hod. – vrátnice A (v atriu školy)

po 7.15 do 14 hod. – vrátnice C

po 14 do 17 hod. – vrátnice A (v atriu školy) 

 

 

V prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky ke studiu.

Je možno zvolit jeden studijní obor ve dvou středních školách i například dva studijní obory nebo odlišné zaměření jednoho studijního oboru v jedné škole a to kdekoli v České republice.

Vyplněné přihlášky na střední školy obdrží žáci v naší základní škole (stačí donést adresu školy a kód oboru).

 

Termíny pro podávání přihlášek na střední školy:

 

Pro obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2021

(platí pro skupinu oborů 82 Umění a užité umění, obory konzervatoří a 4, 6 a 8leté obory Gymnázia se sportovní přípravou)

 

Pro obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2022

 

Vyplněné a podepsané přihlášky v tištěné podobě zasílají uchazeči (jejich zákonní zástupci) do příslušného termínu doporučeně poštou (nelze elektronicky) oběma školám.

Mohou být také střední škole osobně předány (je důležité si nechat potvrdit převzetí přihlášky střední školou).

 

Do všech maturitních oborů se povinně koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.

Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obory konzervatoří).

Do Gymnázia se sportovní přípravou se konají talentové i jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MA.

Kromě jednotné zkoušky (ČJ + MA) může škola vyhlásit ještě školní zkoušku.

V případě podání dvou přihlášek se konají jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MA dvakrát a do hodnocení v obou školách se započítává lepší výsledek.

Pro jednotnou zkoušku z ČJ a MA jsou stanoveny dva termíny.

V prvním termínu uchazeč vykoná zkoušku ve škole, která je na přihlášce uvedena na prvním místě. Druhý termín platí pro školu nebo obor na druhém místě v přihlášce.

 

Období přijímacích zkoušek pro maturitní i nematuritní obory: od 12. do 28. 4. 2022

 

Termíny pro vykonání jednotné přijímací zkoušky:

 

Čtyřleté obory vzdělání:

  1. 1. termín: úterý 12. dubna 2022
  2. 2. termín: středa 13. dubna 2022

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. 1. termín: úterý 19. dubna 2022
  2. 2. termín: středa 20. dubna 2022

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. 1. termín: úterý 10. května 2022
  2. 2. termín: středa 11. května 2022

 

Talentové zkoušky:

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. ledna 2022.  

Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna 2022 do 31. ledna 2022.

  

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. února 2022, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

 

Přijetí na SŠ a zápisový lístek

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.