Kotva

Základní škola, Praha 9 - Černý Most

Vybíralova 964

198 00  Praha 9

Mapa webu
A
A
A

Charakteristika školy a její materiální, prostorové, technické a ostatní podmínky


Základní škola ve Vybíralově ulici je úplnou základní školou, kde vládne klidná a přátelská atmosféra založená na vzájemné spolupráci pedagogických pracovníků, žáků a jejich rodičů.  Škola disponuje vlastní školní jídelnou a školní družinou. Nachází se uprostřed nejstarší zástavby sídliště Černý Most II. Do provozu byla uvedena v roce 1993. Převážná část žáků školy žije na sídlišti Černý Most II nebo v jeho blízkém okolí. Nedaleko školy je konečná stanice metra trasy B a na ni navazující autobusové nádraží příměstských linek, což umožňuje dojíždění dětí pražských i mimopražských.

 

K 30. 6. 2023 se zde vzdělávalo 744 žáků prvního až devátého ročníku ve 33 třídách a 13 žáků bylo v přípravné třídě. Provoz školy je zajišťován ve čtyřech pavilonech se dvěma samostatnými vrátnicemi. Pavilon B slouží již několik let jako odloučené pracoviště víceletého Gymnázia Chodovická. Čtyři třídy prvního stupně jsou umístěny v pavilonu A, od prosince 2022 tři třídy prvního stupně a jedna přípravná třída v novém pavilonu E a ostatní učebny prvního stupně v patrech pavilonu C. V jeho přízemí jsou také dvě kmenové třídy druhého stupně, odborné učebny fyziky a dílny. Další učebny druhého stupně a odborné pracovny jsou umístěny v pavilonu D.

 

Devět oddělení školní družiny, které jsou umístěny v přízemí pavilonů A, C a D, zajišťuje odpolední program pro žáky 1. – 4. ročníků a přípravné třídy. Jednotlivá oddělení jsou zařízena audiovizuální technikou, videokamerami a telefony pro vyzvedávání dětí rodiči. Každoročně se nově nakupují hračky a pomůcky potřebné pro realizaci naplánovaných aktivit, jednotlivá oddělení se postupně modernizují.

 

V přízemí pavilonu E se nachází nově zrekonstruovaná školní jídelna s centrální výdejnou. V prvním patře je tělovýchovný areál se třemi tělocvičnami a posilovnou, která je využívána veřejností. Škola má také vlastní kinosál, který v tomto školním roce sloužil i jako odborná učebna anglického jazyka.

 

Ve škole je k dispozici keramická dílna, školní dílna, cvičná kuchyňka a školní knihovna, kde je pro pedagogy i žáky k dispozici více než 7 250 knih.

 

Nedílnou součást školy tvoří venkovní komplex. Nachází se zde sportoviště převážně s umělým povrchem (fotbalové hřiště a běžecká dráha), dále pak školní zahrada se skleníky, a domkem na nářadí, která také prošla úpravou,  a atrium, které slouží k odpočinku.

 

Třídy a odborné pracovny prošly postupnou modernizací. Nejčerstvěji jsou to učebna chemie a dílny. Průběžně se nakupuje nový nábytek, audiovizuální technika, názorné pomůcky a specializované předměty.

 

Mezi priority školy patří zvyšování matematické, čtenářské a počítačové gramotnosti, rozvoj komunikačních dovedností žáků v cizích jazycích, příprava žáků ke studiu na střední školy a pro praktický život. Naším cílem je také zvyšování počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků, proto se škola průběžně vybavuje moderní výpočetní technikou. Pro potřeby výuky jsou k dispozici dvě počítačové pracovny s rychlým připojením k internetu. Většina učeben a kabinetů je vybavena pevnými počítači. Zaměstnanci školy využívají pro svoji práci také notebooky, tablety, digitální fotoaparát, kopírku, scanner a laserovou tiskárnu.

 

K propagaci školy a zajištění informovanosti žáků, pedagogů a zákonných zástupců slouží průběžně aktualizované webové stránky školy a systém Bakaláři.

 

Komunikace s družinou a školní jídelnou je zajištěna e-mailovými adresami.

 

Na správě školy se podílela školská rada složená z 6 členů (2 zákonní zástupci, 2 pedagogičtí pracovníci a 2 zástupci MÚ Prahy 14). Ve školním roce 2022/2023 se školská rada sešla dvakrát. Zabývala se schválením výroční zprávy za rok 2021/2022 a školního řádu. Členové rady byli informováni o rozpočtu, o personálním obsazení školy a také o plánovaných aktivitách školy.

 

Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK a umožňuje studentům orientační praxe a následně i odborné praxe v rámci jejich studia.

 

Ke komunikaci s žáky a zákonnými zástupci učitelé využívali program Bakaláři a nástroj služby Google Apps pro vzdělávání Google Classroom.

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.