Kotva
Aktuality
Škola v přírodě
23.4.2019

Děti dorazily v pořádku na místo, mají se fajn, pozdravují do Prahy.

Zdravotník
11.4.2019

Akutně hledáme zdravotníka na poslední turnus školy v přírodě od 23.4.2019. Kontakt: 777682224

Krácené vyučování - volby
8.4.2019

Z důvodu druhého kola voleb bude v pátek 12. 4. 2019 zkráceno vyučování. Přesné informace o konci vyučování  v žákovských knížkách. Školní družina funguje bez omezení. Školní jídelna bude vydávat obědy po skončení vyučování.

Škola v přirodě
7.4.2019

Děti právě odjíždějí. Přijezd do Prahy kolem 12h. 

Škola v přírodě
5.4.2019

Děti ze školy v přírodě pozdravují. Dnes jsou na výletě v ZOO Plzeň.

Změna v jídelníčku
2.4.2019

Ve dnech 8. 4. až 12. 4. 2019 je z provozních a technických důvodů zrušen oběd č. 2. Oběd č. 1 je automaticky přihlášen.
Důvod: ZŠ Vybíralova musí zajišťovat přes 400 obědů zároveň pro ZŠ Generála Janouška. 

Změna konců vyučování
2.4.2019

V pátek 5. 4. , v pondělí 8. 4. a v úterý 9. 4. 2019 bude krácené vyučování (volby, zápis do 1. tříd). Obědy budou vydávány dle konců vyučování, školní družina funguje bez omezení.

Bližší info o koncích vyučování v žákovských knížkách.

Provoz ŠD v době ředitelského volna
1.4.2019

Provoz školní družiny v době ředitelského volna bude zajištěn 7:00 - 14:00h. Upozorňujeme, že škola nemůže zajistit stravování, dejte prosím dětem dostačující svačinu a pití.

ŠvP
1.4.2019

Děti dorazily do Žihle v pořádku, je krásné počasí, všichni moc pozdravují do Prahy.

Škola v přírodě
29.3.2019

ŠvP 1. A, 1. C, 1. D a 5. B

Odjezd v pondělí 1. dubna 2019 kolem 8:30h od Plechárny. Příjezd bude upřesněn (7. 4. 2019 kolem 12:00 h)

Žáci, kteří nejedou na školu v přírodě, přijdou v pondělí do školy. Výuka pro všechny bude probíhat ve třídě 1. D (pavilon A). Konce vyučování vždy v 11:40h

Rozvrh:

Čj M Tv Pr
M Čj relax Aj
Čj M relax Hv
M Tv Čj
Čj M relax Vv
Rychlé kontakty

Základní škola,
Praha 9 - Černý Most
Vybíralova 964/8
198 00 Praha 9


e-mail: info@zsvybiralova.cz
ID datové schránky: ykp6xzn

Sekretariát školy
Milena Kabeláčová
tel.: 281 090 571, 281 911 335
e-mail: sekretariat@zsvybiralova.cz


Ředitel školy

Mgr. Jaroslav Šupka
mobilní telefon: 724 957 016
pevná linka: 281 090 572
e-mail: reditel@zsvybiralova.cz


Všechny kontakty na jedné stránce

Počítadlo

Nahrávám data...

Mapa webu
A
A
A

Školní řád


Školní řád - celý v PDF (Velikost: 180.96 kB)

 

ŠKOLNÍ ŘÁD - VÝŇATEK

(uvedený v žákovské knížce)

 

Vyučování ve škole začíná v 8.00 hodin. Školní budova se otevírá v 6.30 hodin pro žáky navštěvující školní družinu, pro ostatní žáky v 7.40 hodin. Vstup do školy po 7.55 hodině je posuzován jako pozdní příchod.

 

Žák má právo

 • na vzdělání a školské služby dle školského zákona a školního vzdělávacího programu
 • na účast v akcích pořádaných školou
 • obrátit se s jakoukoliv záležitostí na ředitele školy i na pedagogy

 

Žák má povinnost

 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, případně dalších pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem
 • dodržovat pravidla slušného chování a morálky
 • nepoškozovat majetek školy a spolužáků

 

Zákonný zástupce má právo

 • na seznámení se se Školním vzdělávacím programem
 • na poradenskou pomoc ze strany školy
 • kontaktovat příslušného pedagogického pracovníka
 • na informace o chování a o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte

 

Zákonný zástupce má povinnost

 • pravidelně kontrolovat žákovskou knížku / elektronickou žákovskou knížku
 • zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, je-li k tomu vyzván
 • informovat školu o údajích, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka

 

 

Pravidla školní docházky

a omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování

 

Docházka žáka do školy a omlouvání žáků z vyučování se řídí § 22 a § 50 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a tímto Školním řádem.

 

Žák má povinnost

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 • účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil

 

Zákonný zástupce má povinnost

 • zajisti řádnou docházku žáka do školy, neposílat do školy dítě nemocné, silně nachlazené, které by mohlo dále šířit infekci a nakazit další spolužáky
 • doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - osobně, písemně nebo telefonicky
 • bezprostředně s návratem do školy (1. den nástupu žáka po nepřítomnosti do školy) je zákonný zástupce povinnen omluvit núčast žáka ve vyučování s uvedením důvodu písemně na omluvném listu v žákovské knížce s vlastnoručním podpisem
 • oznámit předem známou absenci před jejím započetím; na záklaě písemné žádosti může uvolnit žáka na 1-2 dny třídní učitel, na 3 a více dnů ředitel školy

 

Škola může při řešení absence využít spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, které působí v rámci prevence rizikového chování. Vážné podezření na zanedbání školní docházky vzniká, jsou-li splněny alespoň dvě z následujících podmínek:

 • časté krátkodobé absence - více než 5 dnů v měsíci
 • nevěrohodnost podkladů omlouvajících nepřítomnost žáka (časté omlouvání nevolností, bolestmi hlavy, rodinnými důvody apod.)
 • celkouvý počet zameškaných hodin přesahuje 100 hodin za pololetí (1. stupeň) a 120 hodin za pololetí (2. stupeň)

 

Školní řád - celý v PDF (Velikost: 180.96 kB)