Kotva
Žákovská knížka:

Aktuality
Výdej obědů
19.6.2019

20.6. , 21.6. a 24.6.

Probíhá výdej obědů od 11:30 do 13:00

Bakaláři
19.6.2019

Upozorňujeme, že informační žákovský systém Bakaláři bude z technických důvodů nedostupný od pátku 21. 6. 2019 (14.00 hodin) do sobotního rána.

Děkujeme za pochopení. 

Krácení vyučování
31.5.2019

Z organizačních důvodů bude v příštím týdnu změna konců vyučování některých tříd:

PONDĚLÍ 3. 6. 2019

7. A, B, C - výuka končí ve 12:35 h (v případě zájmu škola zajistí dohled nad žáky v době do 13:30h)

 

ÚTERÝ 4. 6. 2019

7. B + 7. A - odpadá 8. vyučovací hodina, výuka končí v 14:25h (dívky) a 13:30h (chlapci) (v případě zájmu škola zajistí dohled nad žáky v době do 15:20h)

 

Děkujeme za pochopení

UPOZORNĚNÍ
31.5.2019

Distribuci knih zajišťuje pí. učitelka FANTÍKOVÁ

kontakt najdete v sekci KONTAKTY

Zápis do školní družiny
30.5.2019

Poslední termín přihlášení žáků budoucích prvních tříd a budoucí přípravné třídy do školní družiny bude

ve středu 19. 6. 2019 v době 13:00 - 17:00h.

v kanceláři vedoucí ŠD.

Budoucí prvňáčci a přípravná třída
28.5.2019

29.5.2019 se koná

- přihlašování do školní družiny v kanceláři vedoucí ŠD v době 13:00 - 18:00 hodin

- přihlašování do školní jídelny v kanceláři hospodářky ŠJ v době 13:00 - 17:00 hodin

Týká se pouze detí budoucí přípravné třildy a budoucích prvňáčků. 

Kalendář akcí
43. školní týden
V příštích dnech vaříme

.

Rychlé kontakty

Základní škola,
Praha 9 - Černý Most
Vybíralova 964/8
198 00 Praha 9


e-mail: info@zsvybiralova.cz
ID datové schránky: ykp6xzn

Sekretariát školy
Milena Kabeláčová
tel.: 281 090 571, 281 911 335
e-mail: sekretariat@zsvybiralova.cz


Ředitel školy

Mgr. Jaroslav Šupka
mobilní telefon: 724 957 016
pevná linka: 281 090 572
e-mail: reditel@zsvybiralova.cz


Všechny kontakty na jedné stránce

IT podpora a email

ICT Podpora

Tomáš Bartáček
správa WebMail: postmaster@zsvybiralova.cz


ICT Metodik: podpora@zsvybiralova.cz


Jiří Švagr
ICT specialista: servis@zsvybiralova.cz
správa školní počítačové sítě


Pro učitele:
Přihlášení do emailu: http://webmail.zoner.com

Počítadlo

Nahrávám data...

Mapa webu
A
A
A

Školní řád


Školní řád - celý v PDF (Velikost: 180.96 kB)

 

ŠKOLNÍ ŘÁD - VÝŇATEK

(uvedený v žákovské knížce)

 

Vyučování ve škole začíná v 8.00 hodin. Školní budova se otevírá v 6.30 hodin pro žáky navštěvující školní družinu, pro ostatní žáky v 7.40 hodin. Vstup do školy po 7.55 hodině je posuzován jako pozdní příchod.

 

Žák má právo

 • na vzdělání a školské služby dle školského zákona a školního vzdělávacího programu
 • na účast v akcích pořádaných školou
 • obrátit se s jakoukoliv záležitostí na ředitele školy i na pedagogy

 

Žák má povinnost

 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, případně dalších pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem
 • dodržovat pravidla slušného chování a morálky
 • nepoškozovat majetek školy a spolužáků

 

Zákonný zástupce má právo

 • na seznámení se se Školním vzdělávacím programem
 • na poradenskou pomoc ze strany školy
 • kontaktovat příslušného pedagogického pracovníka
 • na informace o chování a o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte

 

Zákonný zástupce má povinnost

 • pravidelně kontrolovat žákovskou knížku / elektronickou žákovskou knížku
 • zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, je-li k tomu vyzván
 • informovat školu o údajích, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka

 

 

Pravidla školní docházky

a omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování

 

Docházka žáka do školy a omlouvání žáků z vyučování se řídí § 22 a § 50 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a tímto Školním řádem.

 

Žák má povinnost

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 • účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil

 

Zákonný zástupce má povinnost

 • zajisti řádnou docházku žáka do školy, neposílat do školy dítě nemocné, silně nachlazené, které by mohlo dále šířit infekci a nakazit další spolužáky
 • doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - osobně, písemně nebo telefonicky
 • bezprostředně s návratem do školy (1. den nástupu žáka po nepřítomnosti do školy) je zákonný zástupce povinnen omluvit núčast žáka ve vyučování s uvedením důvodu písemně na omluvném listu v žákovské knížce s vlastnoručním podpisem
 • oznámit předem známou absenci před jejím započetím; na záklaě písemné žádosti může uvolnit žáka na 1-2 dny třídní učitel, na 3 a více dnů ředitel školy

 

Škola může při řešení absence využít spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, které působí v rámci prevence rizikového chování. Vážné podezření na zanedbání školní docházky vzniká, jsou-li splněny alespoň dvě z následujících podmínek:

 • časté krátkodobé absence - více než 5 dnů v měsíci
 • nevěrohodnost podkladů omlouvajících nepřítomnost žáka (časté omlouvání nevolností, bolestmi hlavy, rodinnými důvody apod.)
 • celkouvý počet zameškaných hodin přesahuje 100 hodin za pololetí (1. stupeň) a 120 hodin za pololetí (2. stupeň)

 

Školní řád - celý v PDF (Velikost: 180.96 kB)