Kotva
Integrace cizinců - Praha 14
Žákovská knížka:

Pracovní email

Odkaz na pracovní email

https://webmail.zoner.com/

Mapa webu
A
A
A

Projekt na podporu integrace cizinců na území MČ Praha 14


Na prvním i druhém stupni již několik let pravidelně probíhá výuka českého jazyka pro žáky-cizince. Výuka probíhající formou doučování je zaměřena na rozšiřování slovní zásoby žáků-cizinců a prohloubení znalosti české gramatiky s cílem pomoci těmto žákům začlenit se do třídního kolektivu a překonat jazykovou bariéru. U žáků druhého stupně je cílem doučování také pomoc při absolvování přijímacích zkoušek na české střední školy.