Kotva
Žákovská knížka:

Mapa webu
A
A
A

Systémová podpora výuky Čj jako cizího jazyka


Projekt vyhlášený MHMP.

 

V rámci tohoto projektu probíhá výuka českého jazyka jako cizího jazyka pro žáky MČ Praha 14. V letošním roce dochází do ZŠ Vybíralova pouze jeden žák z jiné školy v rámci MČ. Ostatní jsou žáci naší školy.

Žáci absolvují 1 - 2 hodiny týdně podle svých schopností. Upevňují český jazyk v mluvené formě. Znalost českého jazyka jim umožňuje lepší komunikaci s okolím.