ZŠ Vybíralova

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964/8, 198 00 Praha 9

Zápis do 1. tříd    10. a 11. dubna 2018  od  13 do 18 hodin

          
Přineste s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte

Pozvánka k zápisu - zde

Kritéria přijímání dětí do 1. tříd - zde

Spádovost škol Prahy 14 dle ulic - zdeFormuláře ke stažení:

Zápisový list - zde

Žádost o odklad povinné školní docházky - zde

Doporučující posouzení způsobilosti - zde


Zápis do přípravné třídy proběhne ve čtvrtek 10. května 2018.