ZŠ Vybíralova

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964/8, 198 00 Praha 9

Provoz vyzvedávání ze ŠD


!!! Změna od 2. 10. 2017:

Vyzvedávání dětí ze ŠD po obědě, odpoledne a odchody na oběd - zde

 

Důležité upozornění:
 

Dovolujeme si upozornit rodiče našich žáků, že provoz školní družiny je do 18:00hodin!!!!
Prosíme dodržujte provozní dobu ŠD a vyzvedávejte své děti včas!