ZŠ Vybíralova

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964/8, 198 00 Praha 9

Aktuálně

 

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Vyplněné a zaplacené přihlášky do školní družiny musí být odevzdány do 30. 6. 2016.

Kroužky školní družiny - sportovní, taneční, vaření a Montessori končí k 31. 5. 2016.
Přírodovědný kroužek končí 17. 6. 2016.

 


 


Zveřejnění výsledků zápisu do 1. tříd 2016
- zde


Všem zákonným zástupcům bylo zasláno rozhodnutí o přijetí.
 


 


 

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015

- souhrnné výsledky pro školu - zde


- vyhodnocení otázek pro rodiče - zde

 


 

Upozorňujeme, že ze zákona je v celém areálu školy zakázáno kouření !!!


Dále platí přísný zákaz vodění psů do atria školy a venčení psů na školních pozemcích včetně školních sportovišť.


               

 

 
STARŠÍ AKTUALITY - ARCHIV: 

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 nebude otevřena školní knihovna.


Od 2. 5. 2016 došlo k drobným úpravám rozvrhů tříd 2. stupně - viz sekce ROZVRHY TŘÍD.


Schůzka ohledně zájezdu do Londýna se koná ve středu  4. 5. 2016 od 15 do 16 hodin.


REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
 

Od 21. 9. 2015 až do odvolání probíhá na školním hřišti rekonstrukce běžeckého oválu.  

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME DĚTI, RODIČE A VEŘEJNOST NA ZÁKAZ
VSTUPU NA STAVENIŠTĚ. HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU!


Dnem 1. 12. 2015 dochází vzhledem k poklesu teplot pod stanovenou technologickou hranici potřebnou k pokládce finálních nášlapných vrstev k přerušení prací. Termín dokončení díla se stanovuje na 31. 5. 2016.


Konzultační hodiny + třídní schůzka 8.A   - středa 4. 5. 2016 od 15 do 16 hodin


AUTOMAT NA MLÉKO A ZDRAVOU VÝŽIVU
je z organizačních důvodů přemístěn do školní jídelny

Přístup k výběru mléčných výrobků je upraven takto:

ráno                         6.30 -   8.00 hodin
v době oběda      11.30 - 14.00 hodin


Návrat dětí ze školy v přírodě (Střelské Hoštice) - pátek 29. 4. 2016 ve 12 - 12.30 hodin.
Vyzvednutí dětí dospělou osobou. Nevyzvednuté děti zůstávají ve školní družině.


Děti dorazily v pořádku na školu v přírodě (Střelské Hoštice). Všichni se mají fajn a pozdravují do Prahy.


     SCHŮZKA SDRUŽENÍ RODIČŮ S ŘEDITELEM ŠKOLY:
     úterý 26. 4. 2016 v 18.00 hodin


     V pondělí 25. 4. 2016 odpadá kroužek sborového zpěvu!

Naši žáci se každoročně aktivně podílí na akci Den Země, kterou pořádá městská část Praha 14. V letošním roce budou žáci 2. stupně zpracovávat projekty zaměřené na téma Afrika. Ve dvojicích zpracují 2D projekt na vybrané podtéma a zájemci vytvoří 3D projekt, z nichž nejlepší budeme prezentovat veřejně.

Téma 6. ročníku - 
zde
Téma 7. ročníku - zde
Téma 8. ročníku - zde
Téma 9. ročníku - zde


Ve dnech 21. a 22. dubna 2016 nebude v provozu mobilní telefon vedoucí školní družiny.
V případě potřeby použijte pevnou linku do Berušky - 281 090 586.


ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 3.A, 3.B, 5.A

- dojeli dobře, vše v pořádku

Turistický a poznávací pobyt - 8.A

- dojeli dobře, vše v pořádku


Třídní schůzky - 20. 4. 2016:

1. stupeň - od 17 hodin
2. stupeň - od 18 hodin

8.A - z důvodu pobytu mimo školu se třídní schůzky 8.A přesouvají na středu 4. května 2016


Vzhledem k připravované škole v přírodě se třídní schůzky 5.A, 3.A a 3.B uskuteční již ve středu 13. 4. 2016. Bližší informace dostanou rodiče prostřednictvím žákovských knížek.


INFORMACE ŠD

Od pondělí 4. 4. 2016 bude z organizačních důvodů zrušeno jedno oddělení ŠD a dojde k rozdělení žáků do ostatních oddělení. Žáci, kterých se to týká, obdrželi od vedoucí ŠD lístečky s bližšími informacemi. Prosíme o podepsání a vrácení lístečku zpět do školy.


Poslední den před jarními prázdninami (4. 3. 2016) jsme oslavili dětským karnevalem. Akce se všem velice líbila, děti byly nadšené a veselé. Velký dík patří organizátorkám akce - p. učitelkám Sapíkové a Bezděkové. Na akci jsme pořídili velkou spoustu fotografií a videozáznamů, které ale nemůžeme uveřejnit, jelikož rodiče některých dětí nám nedali souhlas. 


Od 14. 3. 2016 je třídnictvím 9.B pověřena paní učitelka Mgr. Blanka Střihavková.


24. 3. - 28. 3. 2016 - velikonoční prázdniny a státní svátky7. 3. - 13. 3. 2016 - jarní prázdniny

 


Změna odchodů na oběd a vyzvedávání dětí z oddělení ŠD MEDVÍDEK- od 1. 2. 2016:
Pondělí - odchod na oběd ve 12.00 hodin
                vyzvedávání ze ŠD do 13.00 hodin


Zápis do 1. tříd  se koná 3. a 4. února 2016 vždy od 13 do 18 hodin.
Důležité informace k zápisu - 
zde
Formuláře jsou k dispozici v sekci Zápis do 1. tříd nebo ve Formulářích ke stažení

Vážení rodiče a milé děti,
srdečně vás zveme k zápisu do 1. tříd, který se koná ve středu 3. 2. a ve čtvrtek 4. 2. 2016 vždy
od 13 do 18 hodin.

Z důvodu zápisu do prvních tříd se

1) ruší konzultační hodiny ve středu 3. února 2016. V případě nutnosti kontaktuje, prosím,
    příslušné vyučující emailem, telefonicky individuálně.
2) zkracuje výdej obědů do 12.30 hodin (ve středu i čtvrtek)


Jsme na facebooku - přidejte se k nám - zde

Vážení rodiče, naši milí žáci, přátelé,
naše škola se zapojila do sociální sítě, čímž se ještě více zpřístupnila vám všem - sledujte nejnovější aktuality a nejdůležitější informace, fotky, akce, školní dění ... Těšíme se na vás!


Z důvodu nemoci odpadá ve středu 3. 2. 2016 keramický kroužek s paní učitelkou Tříškovou!


   POZOR - změna čísla účtu pro platbu pouze školní družiny od 1. 1. 2016  

Komerční banka, č. ú:  19-3960950277/0100

(Číslo účtu školní jídelny zůstává stejné!!!)
Školné za ŠD na II. pololetí musí být uhrazeno do 31. 1. 2016.


Pátek 29. ledna 2016 - pololetní prázdniny
V provozu nebude školní družina ani jídelna.


UPOZORNĚNÍ !!!
Ve 2. pololetí je plavání přípravných tříd přesunuto na úterý (mimo 5. dubna). Plavání končí 31. 5. 2016.
Pro zkvalitnění výuky jsme od ledna zprovoznili novou učebnu informatiky s moderními počítači - foto 
zde


Z důvodu nemoci odpadá ve středu 27. 1. 2016 keramický kroužek s paní učitelkou Tříškovou.


Srdečně zveme rodiče budoucích i stávajících žáků na dny otevřených dveří, které se konají
ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 8 do 16 hodin a v pátek 22. ledna 2016 od 8 do 18 hodin.


Příprava na přijímací řízení pro 9. ročníky (probíhá do dubna 2016):

Český jazyk 
úterý  14 - 16 hodin
Matematika
9.A   čtvrtek  14 - 15 hodin
9.B   čtvrtek  7 - 7.45 hodin


Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno na dny:
pondělí 21. 12. 2015
úterý    22. 12. 2015 
Školní družina bude v provozu  od 6.30 do 14.00 hodin. Školní jídelna nevaří.
Zájem rodičů bude zjišťován. 


5. informace ředitele školy - zde


Akce na školní mléko - do 18. 12. 2015 je v automatu mléko za poloviční cenu   

Leták - zde


Pozvánka na vánoční koncert mobilní zvonkohry Andělské vánoční zvonění - 16. 12. 2015 - zde
Pod bodem 4) Možná přijde ... se skrývá překvapení - poprvé veřejně vystoupí náš pěvecký sbor Ponte Nero 


Podporujeme našeho bývalého žáka Jakuba v jeho velkém snu za cestou za polární kruh - připojte se k nám - zde 


Informace pro rodiče žáků třídy 1.B:

- zástup po dobu nemoci paní učitelky Baštové - paní učitelka Mgr. Jarmila Šolcová
- kontakt na paní učitelku Šolcovou je prostřednictvím sekretariátu na tel. 281090571
  nebo e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- případné změny rozvrhu budou rodičům vždy včas oznámeny

Od pondělí 7. 12. 2015 je již přítomna paní učitelka Baštová.


V pondělí 7. 12. 2015 se od 17.30 hodin koná v kinosále školy vánoční koncert flétniček. Jedná se o vystoupení rodičů s dětmi.


Úterý 1. 12. 2015 od 18 hodin - schůzka zástupců Sdružení rodičů s ředitelem školy ve sborovně


Třídní schůzky:
středa 25. listopadu 2015

1. stupeň od 17 hodin
2. stupeň od 18 hodin


Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se naši žáci zúčastní turnaje ve florbalu.
Z důvodu plnohodnotného tréninku bude ve středu 18. 11. a 25. 11. 2015
volitelný předmět sportovní hry od 7.15 hodin dvě vyučovací hodiny.