ZŠ Vybíralova

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964/8, 198 00 Praha 9

Aktuálně


INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

1) 1. 9. 2016 není v provozu ranní školní družina, odpoledne je provoz ŠD do 18.00 hodin.

2) Prosíme rodiče, aby hradili poplatek za školní družinu na účet ŠD a používali správné
    variabilní symboly, které měli uvedené na složenkách.

 
ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY:

25. 8. 2016          8.00 - 11.00 hodin
26. 8. 2016          8.00 - 11.00 hodin
29. 8. 2016          8.00 - 14.00 hodin
30. 8. 2016        10.00 - 12.00 hodin a 12.30 - 17.00 hodin
31. 8. 2016          8.00 - 14.00 hodin

 

Žádáme všechny strávníky, aby se ve vypsaných termínech přihlásili v kanceláři školní jídelny ke stravování. Bez přihlášení nelze vydat žákovi oběd.

Tel. paní Šefránková: 281 090 581

 
ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD pro školní rok 2016/2017 dle přidělených čísel - zde


      Třídní schůzka rodičů prvňáčků se uskuteční 1. školní den - 1. 9. 2016.
 


NEVYZVEDNUTÁ VYSVĚDČENÍ se vydávají od 25. 8. 2016.
 


 

 


 

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015

- souhrnné výsledky pro školu - zde


- vyhodnocení otázek pro rodiče - zde

 


 

Upozorňujeme, že ze zákona je v celém areálu školy zakázáno kouření !!!


Dále platí přísný zákaz vodění psů do atria školy a venčení psů na školních pozemcích včetně školních sportovišť.


               

 

 
STARŠÍ AKTUALITY - ARCHIV: 

 V úterý 14. června 2016 byla v Galerii 14 slavnostně zahájena výstava prací 22. ročníku výtvarné soutěže Já a můj obvod - letos na téma Karel IV. - 700. výročí narození, jeho doba a život. Soutěže se zúčastnily základní školy Prahy 14, výtvarný aterliér z Jahodnice a DDM.


V I. kategorii získali 2. místo žáci 3.C (Tereza Vodičková, Nelly Semmelbauerová, Adéla Kocourková, Dominik Novobilský, Štěpán Kouklík a další), ve III. kategorii získaly 2. místo Dajana Podhajecká a 3. místo Radana Budzanowská, obě z 8.A.
Diplomy a pěkné ceny předal dětem starosta Prahy 14 pan Radek Vondra.

Fotografie z akce máme ve fotogalerii - zde

 


INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY:
Vážení rodiče,
z důvodu legislativních změn jsme nuceni znovu rozdat dětem Zápisní lístek do školní družiny.
Prosíme vás o znovuvyplnění a odevzdání zpět do školní družiny co nejdříve.
Zápisní lístky byly rozdány všem dětem, popř. jsou ke stažení ZDE.

Děkujeme za pochopení.


Vyplněné a zaplacené přihlášky do školní družiny musí být odevzdány do 30. 6. 2016.


VÝDEJ OBĚDŮ:
27. 6. - 29. 6. 2016
11.00 - 13.00 hodin
30. 6. 2016
9.00 - 10.30 hodin


Důležité informace školní jídelny ke konci školního roku - zde

Žádám rodiče strávníků, kteří měnili v tomto školním roce účet a nenahlásili nové
údaje v kanceláři ŠJ, aby tak učinili do 30. 6. 2016 z důvodu vrácení přeplatku.

Tel. kancelář ŠJ - 281 090 581 - paní Šefránková

e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 27. 6. DO 30.6.2016:

Vyzvedávání ze všech oddělení je do 13.00 hodin.
Prosíme rodiče, pokud si chtějí vyzvednout své dítě v jiném čase, aby
napsali lístek.
Konec školní družiny 30. 6. 2016 bude v 17.00 hodin.


PRO 1. TŘÍDY:

Od čtvrtka 23. 6. 2016 již nejsou zařazeny relaxační přestávky pro prvňáčky.

Žáci 1. tříd tedy končí vyučování v 11.40 hodin! 


SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ BUDOUCÍCH PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD se koná ve středu 22. 6. 2016 od 16 hodin (vstup do školy vrátnicí A - z atria školy).


Kroužky školní družiny - sportovní, taneční, vaření a Montessori končí k 31. 5. 2016.

Přírodovědný kroužek a gymiat končí 17. 6. 2016.


Po dobu nepřítomnosti paní učitelky RNDr. Reichelové vykonává funkci zastupujícího třídního učitele 6.A pan učitel Mgr. Tomáš Bartáček.


Do 9. 6. 2016 prosíme žáky o vrácení veškerých vypůjčených knih do školní knihovny.


30. 5. 2016 - fotografování 1. stupeň
31. 5. 2016 - fotografování 2. stupeň


Ve čtvrtek 12. 5. 2016 nebude otevřena školní knihovna.


Od 2. 5. 2016 došlo k drobným úpravám rozvrhů tříd 2. stupně - viz sekce ROZVRHY TŘÍD.


Schůzka ohledně zájezdu do Londýna se koná ve středu  4. 5. 2016 od 15 do 16 hodin.


REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
 

Od 21. 9. 2015 až do odvolání probíhá na školním hřišti rekonstrukce běžeckého oválu.  

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME DĚTI, RODIČE A VEŘEJNOST NA ZÁKAZ
VSTUPU NA STAVENIŠTĚ. HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU!


Dnem 1. 12. 2015 dochází vzhledem k poklesu teplot pod stanovenou technologickou hranici potřebnou k pokládce finálních nášlapných vrstev k přerušení prací. Termín dokončení díla se stanovuje na 31. 5. 2016.


Konzultační hodiny + třídní schůzka 8.A   - středa 4. 5. 2016 od 15 do 16 hodin


AUTOMAT NA MLÉKO A ZDRAVOU VÝŽIVU
je z organizačních důvodů přemístěn do školní jídelny

Přístup k výběru mléčných výrobků je upraven takto:

ráno                         6.30 -   8.00 hodin
v době oběda      11.30 - 14.00 hodin


Návrat dětí ze školy v přírodě (Střelské Hoštice) - pátek 29. 4. 2016 ve 12 - 12.30 hodin.
Vyzvednutí dětí dospělou osobou. Nevyzvednuté děti zůstávají ve školní družině.


Děti dorazily v pořádku na školu v přírodě (Střelské Hoštice). Všichni se mají fajn a pozdravují do Prahy.


     SCHŮZKA SDRUŽENÍ RODIČŮ S ŘEDITELEM ŠKOLY:
     úterý 26. 4. 2016 v 18.00 hodin


     V pondělí 25. 4. 2016 odpadá kroužek sborového zpěvu!

Naši žáci se každoročně aktivně podílí na akci Den Země, kterou pořádá městská část Praha 14. V letošním roce budou žáci 2. stupně zpracovávat projekty zaměřené na téma Afrika. Ve dvojicích zpracují 2D projekt na vybrané podtéma a zájemci vytvoří 3D projekt, z nichž nejlepší budeme prezentovat veřejně.

Téma 6. ročníku - 
zde
Téma 7. ročníku - zde
Téma 8. ročníku - zde
Téma 9. ročníku - zde


Ve dnech 21. a 22. dubna 2016 nebude v provozu mobilní telefon vedoucí školní družiny.
V případě potřeby použijte pevnou linku do Berušky - 281 090 586.


ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 3.A, 3.B, 5.A

- dojeli dobře, vše v pořádku

Turistický a poznávací pobyt - 8.A

- dojeli dobře, vše v pořádku


Třídní schůzky - 20. 4. 2016:

1. stupeň - od 17 hodin
2. stupeň - od 18 hodin

8.A - z důvodu pobytu mimo školu se třídní schůzky 8.A přesouvají na středu 4. května 2016


Vzhledem k připravované škole v přírodě se třídní schůzky 5.A, 3.A a 3.B uskuteční již ve středu 13. 4. 2016. Bližší informace dostanou rodiče prostřednictvím žákovských knížek.


INFORMACE ŠD

Od pondělí 4. 4. 2016 bude z organizačních důvodů zrušeno jedno oddělení ŠD a dojde k rozdělení žáků do ostatních oddělení. Žáci, kterých se to týká, obdrželi od vedoucí ŠD lístečky s bližšími informacemi. Prosíme o podepsání a vrácení lístečku zpět do školy.


Poslední den před jarními prázdninami (4. 3. 2016) jsme oslavili dětským karnevalem. Akce se všem velice líbila, děti byly nadšené a veselé. Velký dík patří organizátorkám akce - p. učitelkám Sapíkové a Bezděkové. Na akci jsme pořídili velkou spoustu fotografií a videozáznamů, které ale nemůžeme uveřejnit, jelikož rodiče některých dětí nám nedali souhlas. 


Od 14. 3. 2016 je třídnictvím 9.B pověřena paní učitelka Mgr. Blanka Střihavková.


24. 3. - 28. 3. 2016 - velikonoční prázdniny a státní svátky7. 3. - 13. 3. 2016 - jarní prázdniny

 


Změna odchodů na oběd a vyzvedávání dětí z oddělení ŠD MEDVÍDEK- od 1. 2. 2016:
Pondělí - odchod na oběd ve 12.00 hodin
                vyzvedávání ze ŠD do 13.00 hodin


Zápis do 1. tříd  se koná 3. a 4. února 2016 vždy od 13 do 18 hodin.
Důležité informace k zápisu - 
zde
Formuláře jsou k dispozici v sekci Zápis do 1. tříd nebo ve Formulářích ke stažení

Vážení rodiče a milé děti,
srdečně vás zveme k zápisu do 1. tříd, který se koná ve středu 3. 2. a ve čtvrtek 4. 2. 2016 vždy
od 13 do 18 hodin.

Z důvodu zápisu do prvních tříd se

1) ruší konzultační hodiny ve středu 3. února 2016. V případě nutnosti kontaktuje, prosím,
    příslušné vyučující emailem, telefonicky individuálně.
2) zkracuje výdej obědů do 12.30 hodin (ve středu i čtvrtek)


Jsme na facebooku - přidejte se k nám - zde

Vážení rodiče, naši milí žáci, přátelé,
naše škola se zapojila do sociální sítě, čímž se ještě více zpřístupnila vám všem - sledujte nejnovější aktuality a nejdůležitější informace, fotky, akce, školní dění ... Těšíme se na vás!


Z důvodu nemoci odpadá ve středu 3. 2. 2016 keramický kroužek s paní učitelkou Tříškovou!


   POZOR - změna čísla účtu pro platbu pouze školní družiny od 1. 1. 2016  

Komerční banka, č. ú:  19-3960950277/0100

(Číslo účtu školní jídelny zůstává stejné!!!)
Školné za ŠD na II. pololetí musí být uhrazeno do 31. 1. 2016.


Pátek 29. ledna 2016 - pololetní prázdniny
V provozu nebude školní družina ani jídelna.


UPOZORNĚNÍ !!!
Ve 2. pololetí je plavání přípravných tříd přesunuto na úterý (mimo 5. dubna). Plavání končí 31. 5. 2016.
Pro zkvalitnění výuky jsme od ledna zprovoznili novou učebnu informatiky s moderními počítači - foto 
zde


Z důvodu nemoci odpadá ve středu 27. 1. 2016 keramický kroužek s paní učitelkou Tříškovou.


Srdečně zveme rodiče budoucích i stávajících žáků na dny otevřených dveří, které se konají
ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 8 do 16 hodin a v pátek 22. ledna 2016 od 8 do 18 hodin.


Příprava na přijímací řízení pro 9. ročníky (probíhá do dubna 2016):

Český jazyk 
úterý  14 - 16 hodin
Matematika
9.A   čtvrtek  14 - 15 hodin
9.B   čtvrtek  7 - 7.45 hodin


Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno na dny:
pondělí 21. 12. 2015
úterý    22. 12. 2015 
Školní družina bude v provozu  od 6.30 do 14.00 hodin. Školní jídelna nevaří.
Zájem rodičů bude zjišťován. 


5. informace ředitele školy - zde


Akce na školní mléko - do 18. 12. 2015 je v automatu mléko za poloviční cenu   

Leták - zde


Pozvánka na vánoční koncert mobilní zvonkohry Andělské vánoční zvonění - 16. 12. 2015 - zde
Pod bodem 4) Možná přijde ... se skrývá překvapení - poprvé veřejně vystoupí náš pěvecký sbor Ponte Nero 


Podporujeme našeho bývalého žáka Jakuba v jeho velkém snu za cestou za polární kruh - připojte se k nám - zde 


Informace pro rodiče žáků třídy 1.B:

- zástup po dobu nemoci paní učitelky Baštové - paní učitelka Mgr. Jarmila Šolcová
- kontakt na paní učitelku Šolcovou je prostřednictvím sekretariátu na tel. 281090571
  nebo e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- případné změny rozvrhu budou rodičům vždy včas oznámeny

Od pondělí 7. 12. 2015 je již přítomna paní učitelka Baštová.


V pondělí 7. 12. 2015 se od 17.30 hodin koná v kinosále školy vánoční koncert flétniček. Jedná se o vystoupení rodičů s dětmi.


Úterý 1. 12. 2015 od 18 hodin - schůzka zástupců Sdružení rodičů s ředitelem školy ve sborovně


Třídní schůzky:
středa 25. listopadu 2015

1. stupeň od 17 hodin
2. stupeň od 18 hodin


Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se naši žáci zúčastní turnaje ve florbalu.
Z důvodu plnohodnotného tréninku bude ve středu 18. 11. a 25. 11. 2015
volitelný předmět sportovní hry od 7.15 hodin dvě vyučovací hodiny.

 

 

 V úterý 14. června 2016 byla v Galerii 14 slavnostně zahájena výstava prací 22. ročníku výtvarné soutěže Já a můj obvod - letos na téma Karel IV. - 700. výročí narození, jeho doba a život. Soutěže se zúčastnily základní školy Prahy 14, výtvarný aterliér z Jahodnice a DDM.


V I. kategorii získali 2. místo žáci 3.C (Tereza Vodičková, Nelly Semmelbauerová, Adéla Kocourková, Dominik Novobilský, Štěpán Kouklík a další), ve III. kategorii získaly 2. místo Dajana Podhajecká a 3. místo Radana Budzanowská, obě z 8.A.
Diplomy a pěkné ceny předal dětem starosta Prahy 14 pan Radek Vondra.

Fotografie z akce máme ve fotogalerii - zde